LINKIT is een IT-dienstverlener en al 20 jaar gespecialiseerd in het bedenken, bouwen en beheren van innovatieve IT-oplossingen voor multinationals en overheden.

Bij de directie werken ruim 125 medewerkers: informatiemanagers, (senior) businessanalisten, projectleiders, functioneel beheerders en dienstenmanagers. Het is onze ambitie om de informatievoorziening van DJI de komende jaren grondig te verbeteren en op onderdelen fundamenteel te vernieuwen.

De opdrachtgever is het bureau Informatiemanagement. Bureau Informatiemanagement (IM) vormt samen met de afdeling Functioneel Beheer en de afdeling Dienstenmanagement de Informatievoorzieningsdienst (IVD). Binnen de DI werkt IM nauw samen met de overige afdelingen binnen de directie: Projecten en Programmas en het CIO-office. De directie staat onder leiding van de CIO van DJI en ondersteunt, adviseert en faciliteert de business. Daarnaast vervult zij een belangrijke regiefunctie als intermediair tussen vraag en aanbod. Binnen Bureau Informatiemanagement werken de Informatiemanagers en de businessanalisten nauw met elkaar samen, ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid en expertise. De businessanalist is de spin in het web waar het gaat om het specificeren en vertalen van functionele wensen en eisen naar IV
oplossingen. De businessanalist staat in nauw contact met de collegas uit het primair proces.

Jouw opdracht
Je bent als lid van een projectteam verantwoordelijk voor het uitbouwen van een bestaande Data Warehouse omgeving, naar volledige ondersteuning van management informatievoorziening voor de portefeuille Bedrijfsvoering binnen DJI. Jouw verantwoordelijkheid is het met de producteigenaar uitwerken van productdefinitie tot een functionele specificatie voor de ontwikkelaars en testbaar voor testers. Je biedt de producteigenaar ondersteuning in het opstellen van de requirements en de acceptatie van opgeleverde producten. Je werkt in de ontwikkeling van het datamodel en technische specificaties nauw samen met de ontwikkelaars en testers.
Rolspecifieke eisen
Kennis van, en aantoonbare meerjarige (minimaal 3 jaar) ervaring met:
Het via interviews en/of workshops helder krijgen van business requirements in samenwerking met producteigenaar en andere business-vertegenwoordigers;
Het opstellen van functioneel en technisch ontwerp op basis van business requirements;
Het overdragen van analyse- en ontwerp documentatie aan de ontwikkelaars en testers binnen je team voor realisatie en tests;
De analyse van bronsystemen, benodigd voor BI;
Het begeleiden van je team tijdens de realisatie en test om te waarborgen dat gerealiseerd wordt conform ontwerp;
Het uitvoeren van functionele acceptatietest in samenwerking met functioneel beheer en de Producteigenaar;
Werken met een heterogene businessgroep in een overheidsomgeving met uiteenlopende wensen en belangen;
Het begeleiden van gebruikers in de acceptatie en adoptie van een rapportage- en analyse omgeving.

Algemene eisen
Kennis van, en aantoonbare meerjarige ervaring (minimaal 3 jaar) met, werken in een iteratieve aanpak, gebaseerd op Agile/SCRUM;
Kennis van, en aantoonbare meerjarige (minimaal 3 jaar) ervaring met het ontwerpen van dimensionele modellen (Kimball);
Politiekbestuurlijk-sensitief;
Goede communicatie in het Nederlands, zowel in woord als geschrift;
Aanvraag van een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.


Werken voor de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Veiligheid en Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg voor mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 72.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collegas in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra.

Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen. Meer informatie over DJI is te vinden op www.dji.nl. De Directie Informatievoorziening (DI) is onderdeel van het hoofdkantoor Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI) en is de ICT-regieorganisatie voor DJI. De directie zorgt voor een toekomstvaste en samenhangende informatievoorziening in de volledige breedte van de DJI-organisatie. Daarom sturen we ook leveranciers en de integratie van architectuur- en procesintegratieoplossingen aan. De directie staat in dienst van haar (zeer diverse)
opdrachtgevers. De IT-portfolioboard (iBoard) houdt op het niveau van de hoofddirectie de voortgang, ontwikkelrichting en financiering van diverse projecten goed in de gaten en stuurt de gehele projectportfolio aan. Onze belangrijkste leverancier is SSC-I, de interne ICT-project- en beheerorganisatie van DJI.

Liever een andere contractvorm?

Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.

Trefwoorden: Business IntelligenceOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
LINKIT
contactpersoon:
Marlon Jansen - Weerelts
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Gouda
provincie:

uurtarief:

start project:
01-08-2019
referentie:
ITC-0004255
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
12-07-2019 14:42:02