ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn wij op zoek naar een Business Analist.

Omschrijving opdracht:
De afdeling ketenregie inburgering zoekt een businessanalist die zorgt voor het beheer en de doorontwikkeling van het ketenproces en het informatiemodel van de inburgeringsketen. Je bent een “spin in het web” richting de betrokken ketenpartners. Als business analist inburgering bij SZW ben je voorzitter van de ketenbrede werkgroep ketenproces, waarin de betrokken ketenpartners vertegenwoordigd zijn. De context van de opdracht vraagt van jou als business analist dat je in staat bent om te werken in een politieke omgeving met betrokken ketenpartners.

Jouw taken:
- Je voert de regie op de doorontwikkeling van het ketenproces en bijbehorende informatiestromen.
- Je bent verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het ketenproces en het informatiemodel.
- Je adviseert over wetgeving die de uitvoering op het gebied van informatievoorziening raakt.
- Je vertaalt wet- en regelgeving en beleid naar impact op het ketenproces en het informatiemodel.
- Je ondersteunt de ketenpartners bij de vertaling van de informatiestromen naar functionele ontwerpen.
- Je organiseert en begeleidt bijeenkomsten met ketenpartners.
- Je zorgt voor consensus tussen ketenpartners.
- Je beoordeelt impactanalyses van ketenpartners en adviseert hierover.

Omschrijving opdrachtgever:
Nieuwkomers in Nederland zo snel mogelijk mee laten doen, het liefst met betaald werk. Dat is het doel van inburgering. Daarvoor hebben we een nieuw en verbeterd inburgeringsstelsel ontworpen. De nieuwe Wet Inburgering is op 1 januari 2022 in werking getreden. Tegelijkertijd houden we aandacht voor de inburgeraars die onder de oude stelsels vallen, om te voorkomen dat deze groep in de problemen komt en zo snel mogelijk uitstroomt. Om ervoor te zorgen dat we nieuwkomers beter, sneller en op maat helpen bij de inburgering, werken we nauw samen met onze ketenpartners zoals de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en Dienst Uitvoering Onderwijs.
De afdeling Inburgering zorgt voor de invulling van de stelselverantwoordelijkheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor zowel de nieuwe wet inburgering als de oude stelsels. Dit wordt gedaan vanuit twee afdelingen in opbouw, een afdeling Beleid en een afdeling Ketenregie. De afdeling Ketenregie Inburgering zorgt voor het bevorderen van de samenwerking in de keten en het op elkaar afstemmen van de (uitvoerings-)processen in de keten. Je gaat aan de slag bij een enthousiast team in opbouw dat de ambitie heeft om van het nieuwe inburgeringsstelsel een succes te maken en te zorgen dat er voldoende aandacht blijft voor de inburgeraars die onder de oude stelsels vallen.Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt WO werk- en denkniveau. Hierbij heb jij een relevante opleiding afgerond, bijvoorbeeld in informatica, informatiekunde, technische bestuurskunde of bestuur- en organisatiewetenschappen.
2. Je hebt meerdere jaren aantoonbare ervaring met informatieanalyse, requirementsanalyse, businessanalyse en met het opstellen van ketenprocessen en informatiemodellen.
3. Je hebt meerdere jaren aantoonbare ervaring met het werken binnen een overheidsorganisatie.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt kennis van methodes en standaarden op het gebied van informatie-architectuur, zoals MIM, NORA en BPMN.
2. Je hebt ervaring in het sociale domein of bij een van de ketenpartners.
3. Je hebt ervaring met het werken met gemeenten en hun softwareleveranciers.
4. Je hebt ervaring met ketensamenwerking.


Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: z.s.m.
Duur: 6 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 01-08-2022
Sluitingstijd: 09:00 uur
Intakegesprek: n.t.b.


- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Business AnalistOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
z.s.m.
referentie:
ITC-ICMO15831
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
27-07-2022 12:02:41