ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Servicepunt 71 zijn wij op zoek naar een Business Analist.

Omschrijving opdracht:
Een BA onderzoekt zakelijke behoeften, kansen en problemen, om vervolgens te komen tot de juiste oplossingen.
Er zijn drie niveaus van business analyse te onderscheiden:
- Operationeel: definiëren van functionele specificaties.
- Tactisch: onderzoeken van bedrijfsprocessen en het optimaliseren daarvan.
- Strategisch: adviseren over de ontwikkeling van de organisatie als geheel.
De BA zoals we die in de Leidse regio voor ogen hebben, richt zich vooral op het operationele en tactische niveau. Bij veel implementatie trajecten willen we eerst de processen optimaliseren alvorens we een oplossing selecteren en implementeren. Die implementatie vindt projectmatig plaats waarbij de BA borgt dat hetgeen van tevoren is bedacht ook daadwerkelijk wordt opgeleverd. Bij een agile aanpak ondersteunt de BA de opdracht gevende organisatie bij het halen van de optimale waarde uit de oplossing. Hierin is de BA dé schakel tussen de business enerzijds en de afdeling Informatievoorziening anderzijds. De BA vertaalt de behoeftes van de business naar oplossingen. De BA is bemiddelaar en verbinder. Als echte procesdenker versnelt de BA gecompliceerde, trage processen om efficiënter en effectiever werken mogelijk te maken.

Omschrijving werkzaamheden:
- Analyseren van de business en identificeren van verbetermogelijkheden.
- In kaart brengen en optimaliseren van processen en maken van procesbeschrijvingen.
- Opstellen van functionele specificaties om op te nemen in een programma van eisen voor een aanbesteding.
- Deelnemen aan het beoordelingsteam voor het beoordelen van inschrijvingen op de aanbesteding.
- Begeleiden van systeem implementaties.
- Coachen van junior en medior business analisten.
De BA werkt samen met veel mensen op diverse niveaus. Met de opdrachtgever (veelal een lijnmanager) over het op te lossen probleem en de daarbij passende oplossing. Met de uitvoerders binnen de processen over mogelijke verbeteringen. Met de informatiemanager over prioriteit en business case. Met de projectmanager over uitvoering en borging van de functionele specificaties. Met de security officer over de informatieveiligheid van de oplossing. Met de informatiearchitect over de inpasbaarheid van de oplossing. Met functioneel beheerders over de beheerbaarheid van de oplossing. Multidisciplinair denken en werken is hierbij echt wel een must.

Omschrijving opdrachtgever:
De Leidse Regio:
Als vier gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude hebben wij onze bedrijfsvoeringstaken grotendeels ondergebracht bij Servicepunt71. Samen vormen wij de Leidse regio. Met onze verscheidenheid hebben we iedereen iets te bieden: van historie en cultuur tot groen en ruimte. Kortom een geweldige regio om te werken, te studeren, te ondernemen, te wonen en te zijn!

Gezamenlijke regionale opgaven:
In de dagelijkse praktijk werken we al samen in de Leidse regio omdat onze informatieomgeving dit vereist. Er is een verwevenheid in het gebruik van systemen, zoals bijvoorbeeld voor zaakgericht werken. Verder delen we sinds 2012 de ICT infrastructuur en de gezamenlijke bedrijfsvoering.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt HBO/Academisch werk- en denkniveau.
2. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als business analist binnen de informatievoorziening.
3. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met werken bij de (gemeentelijke) overheid.
4. Je hebt (aantoonbaar) ervaring met projectmethoden zoals PRINCE2 en Agile.
5. Je hebt (aantoonbaar) ervaring met het begeleiden en coachen van junior en medior business analisten.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ervaring met gemeentelijke (werk)processen in de rol van BA.
2. Je bent een ervaren business analist en hebt verschillende omgevingen gezien.
3. Je hebt ruime ervaring met het analyseren van bedrijfsprocessen in de informatievoorziening.
4. Je hebt ervaring met het begeleiden van procesactoren en hebt oog voor hun belangen.
5. Je hebt ervaring met veranderkunde.
6. Je hebt ervaring met het coachen/begeleiden van minder ervaren BA’s.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Leiden
Startdatum: 1 juli 2022
Duur: 6 maanden
Optie op verlenging: Ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 20-5-2022
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 27-5-22 en 30-5-2022

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Business AnalistOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Nicole Mons
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Leiden
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
1 juli 2022
referentie:
ITC-ICG14458
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
13-05-2022 10:26:34