Business Analist, Zoetermeer
Business Analist, Zoetermeer

Voor een mooi project bij onze klant zijn wij op zoek naar een ervaren Business Analist. Ben jij diegene die voor onze klant het verschil gaat maken?


WAT/ WAAR/ HOE
Inzet: 5 maanden met optie tot verlenging
32 uur per week, Zoetermeer
Tarief: marktconform
Startdatum: 1 Maart 2021
KORTE BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT
De FIU-Nederland is op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) de organisatie waar diverse meldplichtige instellingen (zoals o.a. banken, advocaten, notarissen, makelaars en handelaren) ongebruikelijke transacties dienen te melden. Met haar analyses van de gemelde ongebruikelijke transacties legt de FIU-Nederland geldstromen bloot die te relateren zijn aan witwassen, financiering van terrorisme of onderliggende misdrijven. Nadat transacties verdacht zijn verklaard door het hoofd van de FIU-Nederland worden deze ter beschikking gesteld aan diverse handhavings- en opsporingsdiensten. De FIU-Nederland verklaart jaarlijks tienduizenden transacties verdacht die een waarde vertegenwoordigen van miljarden euro’s.

De FIU-Nederland analyseert informatie uit de eigen database met externe bronnen van de Politie, Kadaster, Kamer van Koophandel, FIOD en buitenlandse FIU’s. Omdat de FIU-Nederland in de komende jaren een toename van miljoenen meldingen verwacht en dit niet meer alleen kan opvangen met meer mensen, dient zij technisch beter uitgerust te worden en processen meer te automatiseren.

Met haar financial intelligence levert de FIU-Nederland op nationaal en internationaal niveau een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme.

Doelstelling

De Business Analist zal voor de FIU-Nederland organisatie processen in kaart brengen die uitgewerkt kunnen worden door het DevOps team van de FIU-Nederland. Hoe verlopen de processen nu van de FIU-Nederland, welke kunnen geautomatiseerd worden of op andere wijze technologisch ondersteund.

De Business Analist zal deze processen in kaart moeten brengen en het Management Team van de FIU-Nederland adviseren in de prioritering hiervan. 

Verantwoordelijkheden

De business analist is goed onderlegd op het gebied van business intelligence, data science en analyse, machine learning modellen en kan voorkomende business vraagstukken goed op waarde kan schatten, analyseren en hierover adviseren aan het Management Team.

Vakmatige taken

Zie vorenstaande.


Leidinggevende taken

Niet van toepassing.


Contacten

Zowel intern als extern.


Inzet in de lijn of project

Inzet is op projectmatige basis.Opleiding

Een volwaardige, erkende en afgeronde opleiding op minimaal WO niveau is een pre, bij voorkeur op het raakvlak tussen Science education, Data Science, en Mathematiek en ICT.


Werkervaring
- Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Business Analist.
- Aantoonbare kennis van en werkervaring met Agile/Scrum, High performance principals en Business Intelligence.
- Aantoonbare kennis van en werkervaring met Devops, Pharabricator, R en SQL.
- Kennis van en aantoonbare werkervaring met AI, Machine Learning, Hadoop en GIT, en de mogelijkheden hiervan voor de realisatie van business-vraagstukken.
- Kennis van en aantoonbare werkervaring met Apache, Kafka en Cloud, en de mogelijkheden hiervan voor de realisatie van business-vraagstukken.
- Kennis van en aantoonbare werkervaring met concepten als architectuur, datamodellering en big data toepassingen.
Werkervaring met het voeren van intakegesprekken, en het vertalen van de businessvraag naar concrete, door ontwikkelaars op te pakken verzoeken.
- Werkervaring met het doen kennisoverdracht, alsmede het coachen en begeleiden van je collega’s, in voorkomende businessanalyse vraagstukken.
- Aantoonbare werkervaring met Agile werken, in de rol van data-analist, data scientist of projectleider.
- Aantoonbare werkervaring binnen de overheid en bij voorkeur binnen de politie, is een pre.

Competenties
- Minimaal HBO werk- en denkniveau.
- Overtuigingskracht - Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Initiatief - Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
- Organisatiesensitiviteit - Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
- Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling en schriftelijk duidelijk.
- Klantgerichtheid - Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
Probleemanalyse - Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Coachen - Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
Beschikbaarheid

De Externe is inzetbaar vanaf 01-03-2021 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-08-2021 voor 32 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Kwaliteit (eisen)


Eis 1.
Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in in PDF-formaat. Van maximaal 7 pagina's A4.


Eis 2.
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Business Analist. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).


Eis 3.
Aantoonbare kennis van en werkervaring met Agile/Scrum, High performance principals en Business Intelligence. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).


Eis 4.
Aantoonbare kennis van en werkervaring met Devops, Pharabricator, R en SQL. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).


Eis 5.
Vereiste (gedrags)competenties / vaardigheden: Minimaal HBO werk- en denkniveau. Overtuigingskracht - Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Initiatief - Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Organisatiesensitiviteit - Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Klantgerichtheid - Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Probleemanalyse - Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Coachen - Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd / uitgeschreven maar moeten middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.


Gunningscriteria (wensen)


Wens 1.
Kennis van en aantoonbare werkervaring met AI, Machine Learning, Hadoop en GIT, en de mogelijkheden hiervan voor de realisatie van business-vraagstukken. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het cv, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen


Wens 2.
Kennis van en aantoonbare werkervaring met Apache, Kafka en Cloud, en de mogelijkheden hiervan voor de realisatie van business-vraagstukken. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het cv, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen


Wens 3.
Kennis van en aantoonbare werkervaring met concepten als architectuur, datamodellering en big data toepassingen. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het cv, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen


Wens 4.
Werkervaring met het voeren van intakegesprekken, en het vertalen van de businessvraag naar concrete, door ontwikkelaars op te pakken verzoeken. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het cv, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen


Wens 5.
Werkervaring met het doen kennisoverdracht, alsmede het coachen en begeleiden van je collega’s, in voorkomende businessanalyse vraagstukken. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het cv, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen


Wens 6.
Aantoonbare werkervaring met Agile werken, in de rol van data-analist, data scientist of projectleider. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het cv, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen


Wens 7.
Aantoonbare werkervaring binnen de overheid en bij voorkeur binnen de politie, is een pre. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het cv, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: Nee = 0/5 Binnen de overheid 3/5 Specifiek binnen de politie = 2/5 Totaal: 5 punten


Wens 8.
Een volwaardige, erkende en afgeronde opleiding op minimaal WO niveau is een pre, bij voorkeur op het raakvlak tussen Science education, Data Science, en Mathematiek en ICT. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: Nee = 0/5 Ja = 5/5
Hoe dient je aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin je zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs jouw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

Andere zaken:
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie-eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang.

Liever een andere contractvorm?
Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. Bij The Unit Company is dat mogelijk, wij bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.

Kijk voor meer informatie op www.theunitcompany.com


Trefwoorden: ZZP Zoetermeer Politie Zuid-Holland Business AnalistOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
The Unit Company
contactpersoon:
Pieter Vliegenthart
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Zoetermeer
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
1/03/2021
referentie:
ITC
duur opdracht:
5 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
11-12-2020 16:09:21
The Unit Company
Pieter Vliegenthart
(030) 711 56 46