Business Analist/MI-Consultant, Utrecht

Omschrijving:

Voor onze eindklant in Utrecht zijn we op zoek naar een

Business Analist/ MI-consultant

Startdatum: 2-10-2019
Einddatum: 30-9-2020 met optie op verlenging
Inzet: 36 uren per week
Extra standplaats: Apeldoorn
LET OP! Geen zzp’ers gewenst

OPDRACHT
Je gaat aan de slag in het deelprogramma managementinformatie voor ketens van het programma MI/RM. Je inventariseert welke informatie er per geselecteerde keten nodig is, je brengt de processtappen per keten in beeld en ondersteund de ketenvoorzitter in het aangeven, formuleren van de stuurinformatievraag. Het is van belang dat je kennis hebt van managementinformatie en vaardigheid in het toepassen hiervan op tactisch en strategisch niveau. Je hebt ervaring met het interpreteren van architectuur en applicatielandschappen. Je hebt kennis van datamodellering en ontwerpfuncties binnen IT. Je kennis en ervaring met het specificeren en bouwen van
managementinformatieproducten.
De DGBD is recent, onder leiding van de hoofddirectie Control & Financiën, gestart met het programma managementinformatie / risicomanagement (MI/RM). Doel van het programma is verbeteren en versnellen van de managementinformatie / risicomanagement bij de
Belastingdienst. Het programmaplan kent een tweeledige benadering van MI: we starten zowel met het ‘bottom up’ verbeteren van de beschikbare management informatie als met het ‘top down’ herijken van de KPI’s waarop de Belastingdienst stuurt en verantwoordt. Dit moet leiden tot een informatievoorziening die voorziet in juiste, tijdige en volledige informatie die het management van de Belastingdienst n staat stelt daarmee te plannen, sturen en te verantwoorden en zowel de opdrachtgever als de eigenaar in staat stelt zijn taak uit te oefenen. Daarnaast starten we, langs dezelfde lijnen, een integrale aanpak van risicomanagement.

EISEN
Academische opleiding, Informatiekunde of informatica aangevuld met meer management
gerichte opleiding of een academische opleiding Organisatie & Bedrijfskunde. Studies met een
kwantitatieve onderzoekscomponent zoals sociologie of econometrie zijn ook welkom.
Certificaten op gebied van Projectmanagment en Agile Scrum ontwikkelen
Academisch, blijkend uit gevolgde en succesvol afgeronde opleidingen en werkervaring op het expertisegebied

WENSEN
Analytisch, herkent de kern en de verbanden in data en informatie, Zelfsturend, initiatief, begint uit zicht zelf, Kantgerichtheid intern en extern, handelt gericht op de wensen en de behoeften van interne en externe klanten, is creatief en inventief
Kennis van modelleringstechnieken, Kennis van informatie-analyse, Kennis van visualisatietools en dashboarding, kennis van data-analyses in relatie tot managementprocessen
Vaardigheden op het gebied van werkend krijgen van managementcontrol en gebruik managementinformatie

Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 10 september om 12:00 uur in ons bezit te zijn.Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
Harvey Nash B.V.
contactpersoon:
Lotte Nijhuis
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Utrecht
provincie:
Utrecht
uurtarief:
Tarief bespreekbaar
start project:
10-9-2019
referentie:
ITC-364003/001
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
04-09-2019 16:30:03