ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Bestuurlijk Adviseur.

Omschrijving opdrachtgever:
Het Bureau Directeur-Generaal zorgt voor de politiek-bestuurlijke ondersteuning en advisering van de directeur-generaal (DG) van Toeslagen. Dit doen we op het gebied van de (inter)departementale stukkenstroom, besluitvormingsprocessen, voortgangsbewaking van parlementaire zaken én voor de algehele bewaking van de kwaliteit van stukken en processen. Dit met als doel om de integraliteit van de politiek-bestuurlijke advisering van de DG én ordentelijke besluitvormingsprocessen te ondersteunen en te borgen. Je werkt in een politiek-bestuurlijke omgeving binnen een team van acht collega’s dat nog volop in ontwikkeling is.

Omschrijving opdracht:
In jouw rol van bestuurlijk adviseur adviseer je op operationeel/tactisch niveau over processen, vraagstukken en dossiers met een hoog politiek-bestuurlijke component of met een hoge bestuurlijke complexiteit. Je hebt gevoel voor de context waarbinnen je werkt en je beschikt over een goed ontwikkelde politieke sensitiviteit en bestuurlijke gevoeligheid. Als geen ander weet jij vraagstukken te analyseren om vervolgens de juiste verbanden te kunnen leggen met oog voor de verschillende disciplines, invalshoeken en aandachtsgebieden.
Je hebt een scherp oog voor (in)formele regels, ontwikkelingen en krachtenvelden binnen en buiten de Belastingdienst en je vervult een rol van betekenis door dossiers met elkaar te vervlechten en te verbinden. Dat doe je met een blik op de Belastingdienst als geheel en over grenzen heen, als de spreekwoordelijke spin in het web. Je hebt overzicht op en inzicht in de ontwikkelingen op de (actuele) dossiers van de Belastingdienst. Ook ben je verantwoordelijk voor de verbinding met ons kerndepartement, vooral met de adviseurs van de bewindspersonen en de (plaatsvervangend) secretaris-generaal.

Omschrijving werkzaamheden:
- Adviseren van de DG betreffende politiek bestuurlijke dossiers.
- Zorgdragen voor inhoudelijke afstemming op dossiers tussen DG en directeuren.
- Algehele bewaking van de kwaliteit van stukken.
- Voorbereiden bilaterale afstemming tussen DG en Staatssecretaris.
- Inhoudelijk voorbereiding en afstemming diverse agenda’s.
- Monitoren van het proces en inhoud van aanlevering van stukken tbv de Staatssecretaris.
- Accounthouderschap van Toeslagen.
- Secretaris overleg DT.
- Inhoudelijke Ondersteuning van bestuurder/DG bij diverse gremia.

Gewenst profiel:
Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden en je bent als geen ander in staat om bestuurlijke notities snel te beoordelen en je kunt zo nodig te adviseren op inhoud en proces. Jouw adviezen zijn helder en kernachtig én getuigen van kennis, ervaring en betrokkenheid.
Je bent dan ook een bestuursadviseur pur sang die beschikt over bestuurlijke handigheid: je weet het strategisch gehalte en de kwaliteit van onze advisering structureel en in belangrijke mate te verhogen. Vanuit jouw overall-blik adviseer je onze DG over kansen en bedreigingen en geef je de doorontwikkeling van het Bureau Directoraat-generaal en Toeslagen mede vorm.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt een wo-masterdiploma.
2. Je hebt aantoonbaar minimaal drie jaar ervaring binnen een bestuurlijk- politieke context.
3. Je hebt ervaring met bestuursadvisering.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt aantoonbare ervaring heeft met bestuursadvisering.
2. Je hebt aantoonbare ervaring heeft met het adviseren binnen een bestuurlijke-/ politieke omgeving.
3. Je hebt kennis en ervaring heeft conform het bovengenoemde functieprofiel.

Competenties:
- organisatiesensitiviteit
- overtuigingskracht
- oordeelsvorming
- netwerken
- creativiteit

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag/thuis
Startdatum: 02-11-2020
Duur: 6 maanden
Optie op verlenging: nee
Inzet: 36 uur
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 20-10-2020
Sluitingstijd: 09:00 uur
Intakegesprek: ntb

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Bestuurlijk Adviseur, politieke omgevingOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag/thuis
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
02-11-2020
referentie:
ITC-ICS06679
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
16-10-2020 13:17:41