ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Gemeente Leidschendam-Voorburg zijn wij op zoek naar een Beleidsmedewerker Zorg.

Omschrijving opdrachtgever:
Gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca 650 medewerkers. Onze ambitie is om de Beste Gemeentelijke Dienstverlener van Nederland te zijn. Dit vraagt veel van onze medewerkers. Als organisatie doen wij er alles aan om onze medewerkers hier optimaal in te faciliteren, op een maatschappelijk verantwoorde manier (MVO). Bijvoorbeeld door vorm te geven aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruik makend van nieuwe technologieën. Ons hypermoderne kantoor biedt alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk). Dit creëert nieuwe vormen van samenwerking, meer eigen verantwoordelijkheid, eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid. Ook zoeken wij bewust de verbinding met elkaar. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid.

De afdeling:
De afdeling Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (WIJZ) bestaat totaal uit 150 FTE in verschillende, veelal multidisciplinaire teams. Elk team wordt aangestuurd door een coachend teamleider. Naast de uitvoering van de dienstverlening van het gehele sociaal domein binnen Leidschendam-Voorburg, voert de afdeling de dienstverlening op het terrein van werk en inkomen voor de gemeente Wassenaar en Voorschoten uit. Uitgangspunt hierbij is klantgericht- en bedrijfsmatig werken. Begrippen als eigen verantwoordelijkheid, creativiteit en flexibiliteit zijn verbonden aan de wijze waarop onze medewerkers hun taken uitvoeren. Momenteel is de afdeling bezig om een aantal vernieuwingen in de dienstverlening te realiseren. De afdeling WIJZ werkt met drie platforms. Een platform is een overlegstructuur, waarin medewerkers onder leiding van een regisseur gericht zijn op het bespreken van vakinhoudelijke ontwikkelingen, leidend tot een kwaliteits- en professionaliseringsslag. In een platform nemen, naast de regisseur, medewerkers deel met eenzelfde vakinhoudelijke discipline uit de verschillende teams, beleidsmedewerkers, kwaliteitsmedewerkers en consulenten.

Omschrijving opdracht:
In het team Uitvoeringsondersteuning zijn wij op zoek naar een beleidsmedewerker zorg. Je bent daarbij verantwoordelijk voor taken die gericht zijn op het domein zorg zoals het operationele terrein van de Wmo, het leerlingenvervoer, gehandicapten parkeren en urgentieverklaringen. Je werkt onder andere samen met je collega beleidsmedewerkers bij MRO (strategisch beleid), de beleidsmedewerkers binnen WIJZ op de andere domeinen (Werk, Inkomen en Jeugd) de regisseur van het domein zorg en de kwaliteitsmedewerkers. Wij zoeken een beleidsmedewerker met brede kennis en ervaring van de Wmo 2015, waarbij het zwaartepunt ligt bij begeleiding en huishoudelijke ondersteuning en kennis en ervaring met leerlingenvervoer. Kennis en ervaring met aanbestedingen is een pré. Je moet in staat zijn om (complexe) beleidsvraagstukken te analyseren en deze te doorzien met kennis en een heldere visie. Daarnaast moet je wetgeving en besluitvorming vertalen naar de praktijk en daarbij het gehele proces overzien van visie en concept tot en met de praktijk en de gevolgen daarvoor.

Werkzaamheden:
Als beleidsmedewerker zorg verricht je onder andere de volgende werkzaamheden:
- Het vertalen van wetgeving en besluitvorming naar de praktijk;
- Voorbereiding voor de invoering van het abonnementstarief per 1 januari 2020;
- Het ontwikkelen en herijken van beleid en zorgen voor besluitvorming hierover;
- Projecten opzetten en begeleiden binnen het domein zorg;
- Het project resultaatgericht indiceren tegenover het indiceren op basis van uren;
- Indien nodig, de ontwikkelingen en projecten afstemmen met de financieel- juridisch- en communicatie adviseurs;
- Het stimuleren van eigen kracht van de inwoners van de Gemeente Leidschendam-Voorburg;
- Het adviseren van de bestuurder en het beantwoorden van raadsvragen;
- Creëren van draagvlak voor ontwikkelingen en projecten;

Werkdagen:
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.
2. Je werkt op locatie van de opdrachtgever.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je beschikt over en afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau.
2. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke organisatie.
3. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker, bij voorkeur op het terrein zorg, binnen een ambtelijke organisatie.
4. Je beschikt over kennis op het gebied van de wet- en regelgeving met betrekking tot de Wmo.
5. Je hebt aantoonbare werkervaring met het werken in een politiek bestuurlijke omgeving.

Competenties:
- Resultaatgericht, initiatief nemen, samenwerken, klantgericht (RISK).
- Accuraat
- Flexibel
- Integer
- Aanpassingsvermogen
- Stressbestendigheid
- Overtuigingskracht
- Communicatief vaardig

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Leidschendam-Voorburg
Startdatum: 9 oktober 2019
Duur: t/m 18 maart 2020 (vervanging zwangerschapsverlof)
Optie op verlenging: nnb
Inzet: 32 tot 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 18-09-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: donderdag 26 september 2019 tussen 14.00 en 17.00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Trefwoorden: zorg, beleid, gemeente, wmoOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Leidschendam-Voorburg
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
9 oktober 2019
referentie:
ITC-ICBO03397
duur opdracht:
5 maanden
uren per week:
40 uur
publicatiedatum:
11-09-2019 14:19:52