Beleidsmedewerker Basisregistraties Digitale Overheid, Den Haag

Omschrijving:
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Beleidsmedewerker Basisregistraties Digitale Overheid.

Omschrijving opdrachtgever:
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de vereniging van en voor alle gemeenten van Nederland. Samen met alle gemeenten stáát de VNG voor kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De VNG zet de trend in binnenlandse bestuur en bereikt zichtbaar resultaat voor raad, college en ambtenaren. De Directie Informatiesamenleving binnen de VNG is de autoriteit waar kennis en overzicht bestaat over de ontwikkeling van en het benutten van digitalisering en informatie voor het veilig, effectief en doelmatig functioneren van de gemeente. Toegevoegde waarde wordt geleverd door belangenbehartiging, beleid- en visieontwikkeling, agenda setting en door samen te werken in projecten en programma’s binnen de VNG.

Over het team Digitale Overheid:
De ambitie van de gemeentelijke Digitale agenda 2020 is om burgers in staat te stellen deel te nemen aan een open en transparante samenleving. Daarvoor is één efficiënte overheid noodzakelijk. Een overheid die gebruik maakt van de mogelijkheden van ICT om dienstverlening en de onderliggende processen effectiever en efficiënter in te richten; of zelfs geheel overbodig te maken. Een overheid die die massaal digitaal werkt en lokaal maatwerk levert. Binnen de Directie Informatiesamenleving bevindt zich het team Digitale Overheid. Binnen dit team is er een vacature voor een beleidsmedewerker. Binnen dit team hou jij je met collega’s bezig met verschillende dossiers zoals GDI (Generieke Digitale Infrastructuur), elektronische Identiteit (e-ID), en Basisregistraties (o.a. de Basis Registratie Personen (BRP) en de geo-basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige topografie (BGT), Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) en Basisregistratie Ondergrond (BRO)). Je voert interbestuurlijke gesprekken met de inbreng van gemeenten en verbindt trends en ontwikkelingen aan de dagelijkse activiteiten. Verder ben je flexibel in het oppakken van andere dossiers en thema’s vanuit het team.

Doel van de opdracht:
Beleidsadvisering, belangenbehartiging, agenda setting, participatie in interbestuurlijke programma’s en opdrachtgeverschap van derden op relevante dossiers.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden:
- Visie- en beleidsontwikkeling
- Verbinden van trends en ontwikkelingen aan de dagelijkse activiteiten.
- Voeren van interbestuurlijke gesprekken met de inbreng van gemeenten
- In staat ontwikkelingen te vertalen naar VNG-inzet

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent op de genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.
2. Je bent uiterlijk 1 juli 2019 beschikbaar voor de opdracht.
3. Je beschikt over WO-werk- en denkniveau (WO-opleiding afgerond en/of tenminste 5 jaar aantoonbare werkervaring op WO-niveau).

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt aantoonbaar 3-5 jaar ervaring in een beleidsfunctie.
2. Je hebt aantoonbaar ervaring bij gemeenten.
3. Je hebt aantoonbaar ervaring met GDI en basisregistraties.
4. Je hebt ervaring met interbestuurlijke programma’s.
5. Je hebt recente ervaring met beleidsontwikkeling op het terrein van de informatiesamenleving (zoals bestuurlijk is vastgelegd in NL Digibeter en gemeentelijk vastgelegd in de Digitale agenda 2020).

Competenties:
- Resultaatgericht
- Verbindend
- Communicatief
- Samenwerkingsgericht
- Draagvlak bevorderend
- Flexibel in het oppakken van andere dossiers en thema’s vanuit het team

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 1 juli 2019
Duur: 31 december 2019
Optie op verlenging: ja
Inzet: 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 31-05-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 11 juni 2019, tussen 13:00-16:00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: beleid, digitale, overheid, IV, gemeente



OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC-ICBO02242
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
13-05-2019 09:36:47
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures