ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Gemeente Zwolle zijn wij op zoek naar een Beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkeling *Payroll*

LET OP:
Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP-er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen.

Omschrijving opdracht:
In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 130.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. We zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe.De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze manier van samenwerken. Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad.De gemeente Zwolle is een groeiende gemeente met een sociaal hart. Het college heeft stevige ambities voor de komende jaren geformuleerd in het coalitieakkoord. De beleidsafdeling Maatschappelijke Ontwikkeling speelt een belangrijke rol in het realiseren van deze ambities binnen het Sociaal Domein. Deze ambities vertalen we in samenspel met de andere afdelingen en met onze partners in de stad en regio naar concrete opgaven en activiteiten.
De essentie van alle opgaven is: lichte zorg als het kan, zwaar als het moet om een duurzaam perspectief voor inwoners mogelijk te maken. Hiervoor zijn we meerdere proeftuinen gestart om hulpvragen zoveel mogelijk binnen de sociale basis en in samenspel met ons Sociaal Wijkteam en welzijnspartners op te lossen, zodat het inschakelen van zwaardere zorg minder lang of intensief nodig is.

De komende jaren zetten we de hervorming van het sociaal domein voort. Waardoor inwoners regie kunnen voeren over hun leven en deel kunnen nemen aan kwalitatief goede voorzieningen. Zodat inwoners wanneer dat nodig is tijdelijk en dichtbij ondersteuning kunnen krijgen, die zoveel mogelijk aansluit bij het gewone leven, en ook in die gevallen zelf de regie blijven voeren of de ondersteuning samen vorm geven. Het Sociaal Wijkteam heeft hierin een belangrijke regisserende rol.Tegelijkertijd komen er nieuwe uitdagingen op de gemeente af waaronder bijvoorbeeld de landelijke hervormingsagenda jeugd en ontwikkelingen om zorg toekomstbestendig te maken middels het Integraal Zorg Akkoord.

Dit ga je doen – de opdracht
Door ziekte van enkele adviseurs en toenemende nieuwe taken hebben wij de komende maanden aanvullend een adviseur nodig die de extra handen en denkkracht kan leveren. We zoeken iemand die direct aan de slag kan gaan om de door de afdeling afgesproken inzet te leveren en resultaten te behalen. En die collega’s kan ondersteunen bij het leggen van verbindingen op de genoemde opgaven waar we samenwerken met partners in de zorg en voor de jeugd.

Wij zoeken iemand die ons hands on kan ondersteunen in verschillende opdrachten waar we de komende maanden extra inzet moeten plegen of waarvan we nog aan het begin staan om deze te formuleren. De opdracht zal zich de komende maanden dan ook verder uitkristalliseren waarmee de adviseur de kans heeft om eigen talenten hierin in te brengen.Daarnaast zal de adviseur starten met een aantal klussen en werkzaamheden die op korte termijn een stap verder gebracht moeten worden. Bijvoorbeeld het aanpassen van een subsidierelatie rond integrale vroeghulp en het aanpassen van de Wmo-verordening. Deze klussen en werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd waarbij een ervaren adviseur als vraagbaak beschikbaar is.
j_id0__j_id1__j_id133__j_id385__j_id695__j_id713__j_id715 = window.onload; window.onload=function() { if (j_id0__j_id1__j_id133__j_id385__j_id695__j_id713__j_id715!= null) j_id0__j_id1__j_id133__j_id385__j_id695__j_id713__j_id715();};
Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je beschikt minimaal over op CV aantoonbaar een afgeronde HBO opleiding.
2. Je hebtop cv aantoonbaar minimaal 1 jaar werkervaring in het Sociaal Domein op de Wmo en/of de Jeugdwet
3. Je hebt kennis van en/of ervaring met het IZA en/of de Hervormingsagenda Jeugd. Dit blijkt duidelijk uit het CV.
4. Je hebtop cv aantoonbaar ervaring met subsidies en verordeningen. dit komt duidelijk in het cv naar voren.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt op cv aantoonbaar minimaal 1 jaar werkervaring in het Sociaal Domein op de Wmo en/of de Jeugdwet
2. Je hebt op CV aantoonbaar ervaring met schrijven van visies, adviezen, rapportages en beleidsnotities.
3. Je bentper direct beschikbaar voor gevraagde periode.


Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Gemeentehuis Zwolle
Startdatum: 1-4-2023
Duur: 1-10-2023
Optie op verlenging: Ja, 2 maal 3 maanden
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 22-03-2023
Sluitingstijd: 9.00 uur
Intakegesprek: N.t.b

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkeling *Payroll*OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Gemeentehuis Zwolle
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
1-4-2023
referentie:
ITC-ICAP21472
duur opdracht:

uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
16-03-2023 08:53:46