Always on track to the perfect match

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT26106
Omgeving: Driebergen
Startdatum: 19 augustus 2019 (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand)
Einddatum: 29 februari 2020
Optie op verlenging: Ja, maximaal 24 maanden
Aantal uur per week: 40
Intakegesprek: week 23 2019
Sluitingsdatum: vrijdag 24 mei 2019 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar twee Backend Software Ontwikkelaar voor 40 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:
Het implementeren van en het mee ontwikkelen aan de gebruikte algoritmes. Hiervoor wordt nationaal en internationaal samengewerkt in onze developer community.

Doelstelling
Het samen met collega's bedenken binnen verschillende organisatieonderdelen van oplossingen voor vraagstukken uit de politiepraktijk.
Bijdragen aan de gezamenlijke zorg voor de daadwerkelijke implementatie zodat het product geborgd wordt binnen de politieorganisatie. De politie maakt gebruik van verschillende datastructuren.

Verantwoordelijkheden

Werken in een bestaand framework en hierbinnen de code schrijven.
Samenwerken met andere ontwikkelaars en kan daarnaast ook goed een deel van het project zelfstandig uitvoeren.
Goed in staat de klantvraag te vertalen naar een robuste schaalbare oplossing.
Vakmatige taken
Software ontwikkeling in C# (.netcore)

Functie eisen
KNOCK-OUT:

Je hebt minimaal 3 jaar in de afgelopen 8 jaar ervaring als software ontwikkelaar Java en/of C# in grote organisaties (>500 medewerkers).
Je hebt minimaal 1 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar ervaring als ontwikkelaar C# in een software team.
Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het ontwikkelen van schaalbare software.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

Je hebt een HBO-Opleiding in de richting Informatica of gelijkwaardig (kopie diploma vereist).
Je hebt minimaal 2 jaar in de afgelopen 5 jaar ervaring als back-end software ontwikkelaar waarbij gewerkt is met zowel relationele als NoSQL databases (weging 40%).
Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met Machine Learning (weging 20%).
Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met open-source projecten.
Je hebt minimaal 1 jaar ervaring als ontwikkelaar in een AgileScrum team.
Competenties:

Creativiteit: Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen diemet de functie verband houden.
Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.

Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:
Ric Zandvliet
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Driebergen
provincie:
Utrecht
uurtarief:

start project:
19 augustus 2019
referentie:
ITC-BTIT26106
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
17-05-2019 16:00:52