Always on track to the perfect match

Referentienummer: 2021-05237
Omgeving: Odijk
Startdatum: 20 december 2021 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 30 november 2022
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: vrijdag 15 oktober om 10.00 uur

BlueTrail is op zoek naar een Medior Backend Ontwikkelaar - OSB Specialist voor 36 uur per week.

Je werkt als backend-ontwikkelaar met specialisatie OSB aan een van de grootste en meest dynamische IT-projecten binnen de politie: de doorontwikkeling van de Registratie Applicatie Politie Processen. In dit informatiesysteem kunnen de mannen en vrouwen in het blauw op een gebruiksvriendelijke manier gegevens vastleggen en opvragen met mobiele tools.

Van een aangifte van winkeldiefstal tot data voor een forensisch onderzoek.

Doelstelling

Het volgende resultaat dienst behaald te worden: Jij bouwt aan de motor van de applicatie met de enorme hoeveelheid informatie uit een veelvoud van bronnen. De keuzes die je daarbij maakt, kun je haarfijn uitleggen aan de modelleurs, frontend-ontwikkelaars en testers van binnen en buiten het team waar jouw expertise wordt ingezet. Door jouw werkzaamheden kunnen de mannen en vrouwen in het blauw op een gebruiksvriendelijke manier gegevens vastleggen en opvragen met mobiele tools.

Ook coach je de ontwikkelaars met wie je samenwerkt bij hun werkzaamheden.

Daarnaast besteed je veel aandacht aan vernieuwing, verbetering en kennisdeling.

En als het even kan focus je op de samenwerking met andere disciplines, zoals frontend, testen en analyse.

Verantwoordelijkheden

Als backend-ontwikkelaar weet je hoe belangrijk de multidisciplinaire samenwerking en heldere communicatie is met modelleurs, frontend-ontwikkelaars en testers binnen en buiten het team waar je voor werkt.. Zo kom jij tot verbeteringen en vernieuwingen.

Contacten

Met gebruikers en management in het kader van vragen, problemen, wensen etc. om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven; Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen en in het kader van participatie; Overleg met Raptor teamleden, andere teams en dienstenmanagement. Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is daarom een vereiste.

Functie-eisen
KNOCK-OUT:

Je hebt minimaal een HBO opleiding in een IT richting met diploma afgerond.
Je hebt minimaal 2 jaar relevante ervaring als backend ontwikkelaar opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met OSB in de afgelopen 5 jaar.
Je hebt kennis van- en werkervaring met Jira, Bitbucket, Git.
Je hebt kennis van- en werkervaring met XML, SOAP, WS-Security, WSDL en REST.
Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is (in verband met de contacten met teamleden/ materiedeskundigen/ ketenpartners van Politie).

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

Je hebt opgedane (werk)ervaring in Java EE.
Je hebt kennis en ervaring van minimaal 1 jaar met BPEL.
Je hebt werkervaring binnen een geschaalde Agile omgeving (5 of meer teams).
Je hebt kennis van- en werkervaring met Maven.
Je hebt werkervaring met WLST-scripts.

Competenties:

Mondelinge presentatie: Presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen.
Luisteren: Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties.
Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.

Trefwoorden: Backend Ontwikkelaar - OSB SpecialistOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Odijk
provincie:
Utrecht
uurtarief:

start project:
20 december 2021
referentie:
ITC-2021-05237
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
08-10-2021 10:22:57