ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Waterschap Rivierenland zijn wij op zoek naar een Architect/Informatie Security Officer.

Omschrijving opdracht:
WSRL is voornemens om door middel van deze aanbestedingsprocedure een overeenkomst voor het inhuren van een Architect/Informatie Security Officer per 14 oktober 2019, voor een contractperiode van zes maanden en voor 32 uur per week.

Werkzaamheden:
- Invulling geven aan de ondersteunde taken aan de ISO binnen WSRL;
- Governance binnen het informatiebeveiliging domein binnen WSRL helpen organiseren;
- Informatiebeveiliging mede op de kaart zetten;
- Bepalen wie verantwoordelijk is/zijn voor de inrichting van de informatieveiligheid op grond van de normen van de BIO. Daarbij is het van belang dat deze verantwoordelijkheid bij het lijnmanagement ligt;
- Invulling geven aan de thema's
- Opstellen en uitvoeren risico-inventarisatie en opvolging geven aan de hieruit voortvloeiende maatregelen
- Invoeren informatiebeveiliging beleid
- Data Classificatie
- Identity en Acces management
- Inkoop en informatiebeveiliging
- De gevolgen van de veranderingen die volgen uit de invoering van de BIO in samenhang in kaart brengen;
- Stelt een PSA op waarin de IST en SOLL situatie wordt geschetst op de vier kolommen uit het Novius Architectuur Raamwerk:
a. Klanten & Dienstverlening
b. Processen & Organisatie
c. Applicaties & Informatie
d. Advies geven over de afhankelijkheden:
e. Advies geven over de implementatie van beveiligingsmaatregelen;
f. Architectuur principes toetsen en bijstellen a.d.h.v. informatie beveiligingsbeleid;
g. Bijwerken van bestaande architectuurplaten.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring van de BIO of voorlopers hiervan.
2. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van de referentie architectuur voor overheden en overheidsprocessen in relatie tot de informatiebeveiliging.
3. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het opstellen en uitvoeren van beleid voor informatiebeveiliging

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt aantoonbare ervaring (minimaal 1 jaar) op het gebied van referentie architectuur voor overheden.
2. Je hebt ervaring (minimaal 1 jaar) met Architectuur op het gebied van informatiebeveiliging binnen de overheid.
3. Je hebt ervaring (minimaal 2 jaar) met het uitvoeren van Architectuur projecten binnen overheden. Waaronder BIV-Classificatie, Governance en Risicomanagement.
4. Je hebt ervaring (minimaal 2 jaar) met het opstellen van beleid voor informatiebeveiliging.
5. Je hebt aantoonbare ervaring (minimaal 1 jaar) met de procesinrichting van informatiebeveiliging naar organisatie, processen en mensen.
6. Je hebt ervaring (minimaal 2 jaar) met het opzetten van Architectuur binnen Informatiebeveiliging.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Tiel
Startdatum: 14-10-2019
Duur: 6 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 23-09-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 2 oktober 2019 om 9.00 en 10.30 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Trefwoorden: architect, security, officer, informatieOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Tiel
provincie:
Gelderland
uurtarief:
marktconform
start project:
14-10-2019
referentie:
ITC-ICBO03412
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
12-09-2019 10:44:02