ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Applicatieontwikkelaar Java.

Omschrijving opdracht:
Je komt te werken in een scrumteam in de releasetrain Generiek Portaal binnen de afdeling Interactie Online dat zich focust op de ontwikkeling en in standhouding van interactievoorzieningen. Er zijn raakvlakken met portalen- en formulierenteams binnen Interactie Online. Samen met collega’s werk je
aan het hele ontwikkeltraject t.w. refinement van de opdracht, begroten en plannen van taken, ontwikkelen en testen tot en met het demonstreren van de functionaliteit aan de gebruikers. We zoeken een full-stack java developer met ervaring in de ontwikkeling van back-end systemen. Je bent een vraagbaak voor collega’s en deelt waar nodig je kennis. Je bent thuis in verschillende frameworks of je kunt je die snel eigen maken. Kennis van Web security en openSAML is belangrijk. Verder ben je bekend met Websphere, Websphere openLiberty, Jenkins, SonarQube, Junit, Maven, IntelliJ, CDI, Angular, REST-services, JSP, EJB 's, GIT/Jira/Confluence, Dinq, Linux, XML/XSD. We werken binnen de scrumteams met Use Case Model, Use Case Specifications, Use Case Realizations en User Stories. Je kunt goed functioneren binnen een scrumteam. Van jou als senior ontwikkelaar verwachten we ook:
- coachen van collega’s;
- initiatieven nemen;
- goed kennis kunnen overdragen;
- informatiebron voor testers, ontwerpers en collega-ontwikkelaars zijn;
- meedenken over ontwikkelingen op het gebied van Continuous Delivery en Performance en bijdragen aan de uitwerking en implementatie daarvan.
Bij dit alles heb je natuurlijk oog voor security- en kwaliteitsaspecten.

We zoeken een Java-ontwikkelaar omdat een van de Java-ontwikkelaars bij Interactie Online is vertrokken. Interactie Online is een afdeling georganiseerd als een releasetrain met meerdere scrumteams. Om al die teams gecoördineerd te laten werken gebruiken we SAFe. Binnen deze kaders verzorgen de teams de systeemontwikkeling. Per drie maanden is er een PI-event, waarin de planning voor de komende periode van drie maanden wordt opgesteld door en voor alle teams. Die planning wordt opgedeeld in sprints van twee weken. De producten die binnen Interactie Online worden ontwikkeld en onderhouden hebben betrekking op de interactie tussen de samenleving en de Belastingdienst: namelijk de portalen, formulieren en authenticatie & autorisatie voorzieningen voor burgers en bedrijven. Daarnaast verzorgen we de IT-ondersteuning van de Belastingtelefoon.

Omschrijving opdrachtgever:
De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door en cultuur de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center.
Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het
aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt HBO werk- en denkniveau.
2. Je hebt werkervaring met Java EE (3 jaar).
3. Je hebt OCA en OCP of vergelijkbare certificaten.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt kennis van GIT/Jira/Confluence, dinq, Linux, MQ, XML/XSD;
2. Je hebt kennis van en liefst ook werkervaring met SAFe;
3. Je hebt kennis van software beveiligingseisen en enige ervaring met het oplossen van security problemen.
4. Je hebt werkervaring met Websphere, Jenkins, SonarQube, Junit, Maven, IntelliJ, CDI, Angular, EJB's (geef duidelijk in het CV aan met welk van deze onderdelen de kandidaat ervaring heeft opgedaan)
5. je bent bekend met Use Case Model, Use Case Specifications, Use Case Realizations en User Stories;
6. We werken in een scaled Agile omgeving met SAFe en we willen in onze voortbrenging doorgroeien richting Continuous Delivery en versnellen en verbeteren. We stellen het op prijs als je daarin wilt meedenken.


Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Apeldoorn
Startdatum: 01-09-2022
Duur: 4 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 05-08-2022
Sluitingstijd: 09:00 uur
Intakegesprek: n.t.b.


- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Applicatieontwikkelaar JavaOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Nicole Mons
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Apeldoorn
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
01-09-2022
referentie:
ITC-ICMO15950
duur opdracht:
4 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
02-08-2022 09:17:09