Always on track to the perfect match

Referentienummer: 2021-05375
Omgeving: Rotterdam
Startdatum: 01 januari 2022 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 31 december 2022
Optie op verlenging: Optioneel
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: vrijdag 22 oktober om 09.00 uur

Functie-omschrijving
Binnen productielijn bedrijfsvoering houden wij ons bezig met het bouwen/onderhouden van bedrijfsvoeringapplicaties. In Rotterdam zit een team enthousiaste applicaties beheerders die voor diverse clusters de technische inrichting van deze applicaties voor hun rekening neemt. Binnen Cluster FM ( facilitair management ) is er een programma Fysieke Toegangsbeveiling. Daarvoor gaat dit team het applicatiebeheer doen. Hiervoor hebben we extra capaciteit nodig om deze beheer taken uit te voeren. Tevens ben je bereid mee te denken en te werken aan alle voorkomende onderhouds- en beheer werkzaamheden binnen een Ops-team van de Politie. Het team werkt volgens de Agile-methode.

De technisch applicatiebeheerder is in staat om applicaties te beheren en onderhouden op verschillende platformen zoals, Windows en Linux.
Ook kan er breed worden geparticipeerd in ondersteuning van de applicaties en de ondersteunende softwaretooling waarin de achtergrond en kennis cruciaal zijn. Daarnaast in staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar ondersteunende tooling.

Doelstelling
Het mede zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan;
Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen;
Het uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding;
Het opstellen en uitvoeren van bouwscripts (incl. maken van de handleiding);
Het beheren van de functionele en technische applicatieconfiguratie;
Bijdragen aan het onderhoud en de doorontwikkeling van de applicaties;
Uitvoeren van testen en productie monitoring, incl. loganalyse.

Verantwoordelijkheden
Uitvoering technisch applicatiebeheer en onderhoud;
Proactieve analyse en oplossing van foutsituaties;
Verbeteren van het monitoringsproces;
Actieve deelname aan het agile DevOps-team in de rol als DevOps-teamlid.

Contacten
Met gebruikers en management van beheerde (standaard)diensten in het kader van vragen, problemen, wensen etc. om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven; Met externe leveranciers t.b.v. de dienstverlening t.a.v. de beheerde componenten; Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen en in het kader van participatie; Als DevOps teamlid/engineer met overige teamleden, functioneel beheer en dienstenmanagement.

Functie-eisen
KNOCK-OUT:
Je hebt In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring als technisch applicatiebeheerder bij grote organisaties (>1000 medewerkers).
Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met het beheer van web georiënteerde applicaties.
Je bent bereid om in piketdiensten te participeren.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
Je hebt bij voorkeur in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring als applicatiebeheerder in een DevOps team, met CI/CD, SQL/Powershell en databasebeheer.
Bij voorkeur heb je in de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar ervaring met de platformen Linux en/of Windows.
Bij voorkeur heb je minimaal twee jaar ervaring met het inrichten, configureren en beheren van van middleware zoals ISS (Internet Information Services).
Bij voorkeur heb je in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring met werken in een Agile/ Scrum omgeving.
Bij voorkeur heb je minimaal een afgeronde vierjarige HBO-opleiding, bij voorkeur afgerond met diploma.

Competenties:
Coaching: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
Initiatief: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
Klantgerichtheid: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om
uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt
vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Selectieprocedure
Reacties ontvangen wij graag voorzien van:
• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.


Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Rotterdam
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:

start project:
01-01-2022
referentie:
ITC-BTIT2021-05376
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
15-10-2021 09:39:29