ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Applicatiebeheerder.

Omschrijving opdrachtgever:
Het OM is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast is er een landelijk parket dat zich richt op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, een functioneel parket dat criminaliteit bestrijdt op het gebied van milieu, economie en fraude, een centrale verwerkingsorganisatie (CVOM) voor de afhandeling van onder andere verkeersmisdrijven en een dienstverleningsorganisatie (DVOM).

Op de tien arrondissementsparketten en de CVOM beoordelen officieren van justitie, ondersteund door administratieve en juridische specialisten, de enkele honderdduizenden zaken die jaarlijks binnenkomen. De zaken waarin hoger beroep wordt aangetekend komen bij een van de vier vestigingen van het ressortsparket. Daar heet de vertegenwoordiger van het OM 'advocaat-generaal'. De parketten worden geleid door hoofdofficieren van justitie en een hoofdadvocaat-generaal. De landelijke leiding van het OM berust bij het College van procureurs-generaal (het College) in Den Haag. De minister van Veiligheid en Justitie is politiek verantwoordelijk voor het OM. Hij bepaalt samen met het College de prioriteiten in de opsporing en vervolging. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM. Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College is verantwoordelijk voor heel het OM en legt zich toe op de formulering van nieuwe handhavingsrichtlijnen en het ontwikkelen van het opsporings- en vervolgingsbeleid. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. De parketten staan onder leiding van een hoofd van een bedrijfsonderdeel die verantwoordelijk is voor de primaire taken van een arrondissement of ressort of een landelijk werkend onderdeel. De onderdelen van het OM kennen ieder een eigen dynamiek, aandachtsgebieden en, in sommige gevallen, specialismen.

Omschrijving afdeling:
Binnen het OM is een dienstverleningsorganisatie (DVOM) opgericht die als concerndienst werkt voor alle OM-onderdelen. Hierin zijn de ondersteunende taken zoals Financiën, Personeelszaken, ICT (DVOM/I) en Facilitaire Zaken ondergebracht. Deze organisatie verricht de uitvoerende bedrijfsvoeringstaken voor alle OM-onderdelen en is hiermee ondersteunend aan het primaire proces van het OM. Op dit moment is het OM in het kader van het primaire systeem GPS op zoek naar een ervaren Applicatiebeheerder.

Omschrijving dienst, aanleiding en doel:
Als Applicatiebeheerder ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele ondersteuning van de technische kant van de in beheer zijnde OM applicaties en applicatiecomponenten (incident-, problem- & changemanagement). De focus ligt hierbij op het uitvoeren van complexe herstelacties in de productieomgeving van het OM. Hiermee draag je direct bij aan de continuïteit en stabiliteit van de ICT ondersteuning van het strafrechtproces en andere bedrijfsprocessen van het OM.

Omschrijving werkzaamheden:
Je registreert en analyseert incidenten met betrekking tot de technische kant van de OM applicaties en verhelpt en bewaakt de afhandeling ervan:
- Je voert op basis van incidenten en service verzoeken complexe technische herstelacties uit in de productieomgeving van het OM. Hierbij begrijp en overzie je het vervolg/de gevolgen van je handelen.
- Je draait en monitort dagelijkse scripts in de productieomgeving van het OM (bijvoorbeeld het monitoren van het berichtenverkeer, documentgeneratie, ucm, waarmerken).
- Je werkt aan een continue kennisoverdracht aan zowel je collega’s als de business (bijvoorbeeld door input te leveren voor het incidenten formulier).
- Je signaleert vanuit een proactieve houding mogelijkheden tot verbetering van de functionaliteit en de werking van applicaties en applicatiecomponenten.
- Je levert een bijdrage aan het onderhoud van standaards en werkprocedures.
- Je participeert, in het kader van het tactisch beheer, met jouw expertise in multidisciplinaire projecten.

Interviewcriteria:
1. Je bent in staat deze kennis op de groep over te brengen en hen daarin mee te nemen (lerend effect). Daarnaast beschik je niet over een “9 tot 5 mentaliteit”.
2. De ‘klik’ met afdeling/team:
- Analytisch vermogen
- Pro activiteit
- Balans in het team op kwaliteiten
- Samenwerken
3. Je hebt een hoog analytisch en probleemoplossend vermogen en bent klantgericht, integer en creatief en je signaleert vanuit een proactieve houding trends en bent in staat om over processen heen te kijken.
4. Competenties:
- Besluitvaardig
- Overtuigingskracht
- Organisatiesensitiviteit
- Omgevingsbewust
- Accuraat
- Probleemanalyse
- Stressbestendigheid
- Leiderschap
- Communicatief vaardig
- Eigenaarschap
- Klantgericht

VOG:
Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.

Geheimhoudingsverklaring:
Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week voor de periode van minimaal 6 maanden.
2. Je hebt een afgeronde opleiding MBO op het gebied van ICT.
3. Je hebt 5 tot 7 jaar werkervaring met applicatiebeheer.
4. Je hebt niet langer dan 3 jaar geleden de functie van applicatie beheerder uitgeoefend.
5. Je hebt een certificaat en minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met SQL en PL/SQL.
6. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met Oracle DB (bij voorkeur 11-G).
7. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met Designer.
8. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met Headstart.
9. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met Oracle UCM (Universal Content Management).
10. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met XML en XSLT.
11. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met Unix.
12. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met FLOWer.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je bent beschikbaar binnen 6-10 weken.
2. Je hebt minimaal 8 jaar gewerkt als Applicatiebeheerder.
3. Je hebt aantoonbare werkervaring met complexe technische systemen.
4. Je hebt werkervaring met uitvoeren van complexe technische (herstel) acties binnen vakgebied.
5. Je hebt ervaring binnen de Rijksoverheid.
6. Je hebt ervaring op gedaan met een document generator zoals BI Publisher.
7. Je hebt 5 jaar aantoonbare ervaring met Protos.
8. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met SCM.
9. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met Axway.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: zsm
Duur: 6 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 24-09-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 40 2020 telefonisch

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Applicatiebeheerder, Applicatie, beheerderOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Utrecht
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC-ICI06441
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
15-09-2020 08:47:43