Gezocht voor actuele ICT-opdracht:
Allround IV Expert IAM, Rotterdam

Omschrijving:
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Allround IV Expert IAM.

Omschrijving Opdracht:
De Dienst Informatie Management (IM) is onderdeel van het PDC en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van en dienstverlening voor de informatievoorziening (IV) van de organisatie en bereidt samen met de business de IV-portefeuille voor, onder meer door middel van de intake van nieuwe informatiebehoeften. Ook de vertaling van de informatiebehoefte naar requirements tot en met de regie op de implementatie van nieuwe of gewijzigde IV behoort tot het takenpakket van de dienst. De sector Advies stemt de IV af op de strategische doelstellingen en de behoeften van de business. Zij adviseert bij vernieuwing van de IV over mogelijke technologie-, proces- en organisatieveranderingen, levert de benodigde input voor de P&C cyclus en draagt zorg voor het onderhoud van de informatiearchitectuur. De sector regisseert en bewaakt tevens de kwaliteit van de implementatie voor wat betreft de gekozen proces-, organisatie- en IV veranderingen. Advies bestaat uit de teams Business Experts, Informatievoorziening Experts en Operationele Informatievoorziening Experts. In het team Informatievoorziening Experts zijn de specialismen architectuur, informatiebeveiliging en requirement analyse ondergebracht. Het Team Informatievoorziening experts (IVE) bestaat uit vier onderdelen, te weten Allround Informatievoorziening Expert, Informatiebeveiliging, Requirement Analyse en Architectuur. Het Team Informatievoorziening experts verricht binnen de kaders van de Nationale Politie IV-beleidsontwikkelings- en uitvoeringstaken op het gebied van informatiemanagement, informatiearchitectuur, informatiebeveiliging en requirement analyse. Het team houdt zich onder meer bezig met de advisering en uitvoering van vraagarticulatie op Informatievoorziening verbetering- en vernieuwingsvraagstukken; het begeleiden en ontwikkelen van Project Start Architecturen; het definiëren en uitwerken van (non)functionele gebruikersspecificaties en de uitvoering van informatie beveiligingsbeleid en –maatregelen. Daarbij draagt het team zorg voor de borging van de inrichting van informatieprocessen, het analyseren van de organisatorische gevolgen en het inrichten van de niet geautomatiseerde informatievoorziening.

Doelstelling:
Als Allround IV Expert (IAM) participeer, adviseer en heb je een leidende rol in het project autorisatieproces en autorisatiemodel op basis van Identity Access Management en ontwikkelt en implementeert in teamverband met alle stakeholders (operatie, beleidsmakers, beheerders, aanpalende projecten, de proceseigenaar en de eigenaar van de IAM-tooling) role based access profielen voor gebruikers. De Allround IV Expert IAM functie is uitdagend en vereist kennis van organisaties en verandering, security achtergrond, technisch inzicht en sturende vaardigheden.

Verantwoordelijkheden:
Het aansturen van een team dat zich bezig houdt met de uitrol van het autorisatieproces en autorisatiemodel binnen de Nationale Politie.

Vakmatige taken:
- Behoefte binnen de organisatie vaststellen.
- Oplossingsvoorstellen maken en bespreken met alle stakeholders.
- Ontwerpen en vaststellen van role based access profielen.
- Autorisatiebeleid vertegenwoordigen en eisen en wensen aandragen in het project dat IAM-tooling ontwikkeld.
- Zorgdragen voor gebruik van de profielen in het autorisatieproces en opschoning van historische gegevens.
- Communicatie en promotie met betrekking tot de role based access profielen.

Leidinggevende taken:
Het aansturen van een klein team.

Contacten:
Voornamelijk intern.

Inzet in de lijn of project:
Inzet in het project.

Functie eisen (knock-out criteria):
- Je bent inzetbaar vanaf 12-03-2018 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-06-2018 voor 36 uur per week.
- Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als informatiemanagementadviseur binnen een overheidsorganisatie met ruim 2.500 medewerkers.
- Je hebt ervaring met (optimaliseren van) autorisatieprocessen en autorisatiemodellen op basis van Identity Access Management en het implementeren hiervan.

Functie wensen (gunningscriteria):
- Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als adviseur binnen de bedrijfsvoering, specifiek met het optimaliseren van autorisatieprocessen.
- Je beschikt over een Prince 2 Practitioner certificaat.
- Je hebt een goede kennis van de (politiële) informatievoorziening en ervaring met het gebruik van gangbare standaard tools binnen het vakgebied.
- Je hebt kennis en ervaring van de werking van de mappenstandaard binnen de infrastructuur van de Nationale Politie.
- Je hebt kennis van de applicatieportfolio (BVH, MS office etc.) van de Nationale Politie.
- Je hebt ervaring met het aansturen van een team van minimaal 10 personen.

Competenties:
- Resultaatgerichtheid: Je maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Je toont je aanspreekbaar op resultaten.
- Netwerkvaardigheden: Je ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
- Organisatie sensitiviteit: Je speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
- Probleemanalyse: Je signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Stressbestendigheid: Je blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden.
- Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Rotterdam
Startdatum: 12-03-2018
Duur: 30-06-2018
Optie op verlenging: 1 x 12 maanden.
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 14-12-2017
Sluitingstijd: 12:00
Intakegesprek: 10 januari 2018 om 13.00

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden:

OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:
Erik Mensinga
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Rotterdam
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
12-03-2018
referentie:
ITC-20121714
duur opdracht:
3 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
07-12-2017 11:26:37


terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures