ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Agile Coach.

Omschrijving opdracht:
Het cybercrimeteam van eenheid Midden-Nederland zoekt een agile coach die helpt bij de verdere professionalisering in agile werken (Spotify model). De teams zijn multidisciplinaire teams, gevormd door rechercheurs en specialisten, die zich gezamenlijk richten op vooral de georganiseerde nationale- en internationale cybercrime. Het cybercrimeteam is een operationeel opsporingsteam dat zelfstandig volledige onderzoeken draait. De onderzoeken richten zich onder andere op Phishing, Ransomware, BEC-fraude of DDoS aanvallen. Dit wordt gedaan door middel van opsporingsonderzoeken, maar ook het aan de voorkant, veelal samen met partners, verstoren of stoppen van criminele processen. Als Agile coach begeleid je het agile werken van het cybercrimeteam Midden-Nederland. Je faciliteert, begeleidt en adviseert meerdere (scrum)teams. Als agile coach train en coach je medewerkers, help je bij het verbeteren van werkprocessen en geef je gevraagd en ongevraagd feedback. Je daagt mensen uit om het beste uit zichzelf te halen. Je draagt bij aan Agile events, zoals reviews, retrospectives, demo’s en planningssessies en helpt het team in het creëren van nieuwe gewoonten. Je weet het team te inspireren en enthousiasmeren over Agile werken.

Doelstelling:
Verder werkt de agile coach resultaatgericht. De agile coach heeft als doel dat het agile werken is ingebed in de dagelijkse praktijk. Het doel is om samen met de multi-disciplinaire teams verder te bouwen aan teamontwikkeling. waarbij het binden, boeien en behouden van talenten een belangrijke drijfveer is. De Agile coach ondersteunt het team bij het ontwikkelen van competenties die nodig zijn om te excelleren. De specifieke focus voor het komende jaar is focus en professionaliseren van de rollen en de rolduidelijkheid van de rollen PO, CL en TL (Spotify model) met duidelijkheid, kaders, doelen en voorbeeldrol. Dit helpt de teams in het kunnen excelleren, verantwoordelijkheid (kunnen) nemen en zelforganiseren het meenemen van nieuwe (en huidige) collega's in agile werken (Spotify model).

Omschrijving verantwoordelijkheden:
- vanuit mensgericht en teamgericht leiderschap
- ondersteunt het team bij het ontwikkelen van de competenties die nodig zijn om te excelleren.
- is de 'smeerolie' van het team: beweegt zich om de teams (squads) heen, met antennes uit, aldoor op zoek naar mogelijkheden om teams of teamleden te ondersteunen, een duwtje te geven, ergens op te attenderen etc. altijd in samenwerking/afstemming met de andere rollen: product owner (PO), chapterlead (CL) en tribe lead (TL).
- begeleidt de retrospectives, stand-ups, demo en de refinements
- organiseert strategisch overleg in de vorm van een quarterly meeting; Q-day
- ondersteunt teams bij het samenwerken en toepassen van (nieuwe) gedragsregels
- helpt de PO, CL en TL bij de rolduidelijkheid en invulling van de rol.
- monitort bovenstaande 'ingrediënten' die van cruciaal belang zijn voor excellerende teams
- monitort het teamproces, helpt pro-actief bij de ontwikkeling en intervenieert bij verstoringen
- stimuleert en motiveert de teamontwikkeling wat nodig is om te execelleren

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.
Functie eisen (knock-out criteria):
1. De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als verander/agile coach.
2. De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen grote organisaties (1000+ medewerkers).
3. De kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met agile werken middels het spotify model.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met organisatie- en verandercoaching.2. De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring bij de overheid of semi-overheid.3. De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met het in vormgeven van een transitie op een creatieve manier.4. De kandidaat is op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van agile werken.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: UtrechtStartdatum: 01-06-2023Duur: 31-05-2024Optie op verlenging: optioneelInzet: 20 uur per weekTarief: marktconformSluitingsdatum: 21-03-2023Sluitingstijd: 09:00Intakegesprek: zsm na de beoordeling

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Agile CoachOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Utrecht
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
01-06-2023
referentie:
ITC-ICAP21489
duur opdracht:

uren per week:
20 uur
publicatiedatum:
16-03-2023 12:21:49