Referentienummer: 2023-01594
Omgeving: Utrecht
Startdatum: 01 juni 2023 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 31 mei 2024
Optie op verlenging: Maximaal 12 maanden
Aantal uur per week: 20
Sluitingsdatum: woensdag 22 maart om 10.00 uur

BlueTrail is op zoek naar een Agile Coach voor 20 uur per week.

Het cybercrimeteam van eenheid Midden-Nederland zoekt een agile coach die helpt bij de verdere professionalisering in agile werken (Spotify model).

De teams zijn multidisciplinaire teams, gevormd door rechercheurs en specialisten, die zich gezamenlijk richten op vooral de georganiseerde nationale- en internationale cybercrime. Het cybercrimeteam is een operationeel opsporingsteam dat zelfstandig volledige onderzoeken draait. De onderzoeken richten zich onder andere op Phishing, Ransomware, BEC-fraude of DDoS aanvallen. Dit wordt gedaan door middel van opsporingsonderzoeken, maar ook het aan de voorkant, veelal samen met partners, verstoren of stoppen van criminele processen.

Als Agile coach begeleid je het agile werken van het cybercrimeteam Midden-Nederland. Je faciliteert, begeleidt en adviseert meerdere (scrum)teams. Als agile coach train en coach je medewerkers, help je bij het verbeteren van werkprocessen en geef je gevraagd en ongevraagd feedback. Je daagt mensen uit om het beste uit zichzelf te halen. Je draagt bij aan Agile events, zoals reviews, retrospectives, demo’s en planningssessies en helpt het team in het creëren van nieuwe gewoonten. Je weet het team te inspireren en enthousiasmeren over Agile werken.

Doelstelling

Verder werkt de agile coach resultaatgericht. De agile coach heeft als doel dat het agile werken is ingebed in de dagelijkse praktijk. Het doel is om samen met de multi-disciplinaire teams verder te bouwen aan teamontwikkeling. waarbij het binden, boeien en behouden van talenten een belangrijke drijfveer is. De Agile coach ondersteunt het team bij het ontwikkelen van competenties die nodig zijn om te excelleren.

De specifieke focus voor het komende jaar is

focus en professionaliseren van de rollen en de rolduidelijkheid van de rollen PO, CL en TL (Spotify model) met duidelijkheid, kaders, doelen en voorbeeldrol. Dit helpt de teams in het kunnen excelleren, verantwoordelijkheid (kunnen) nemen en zelforganiseren
het meenemen van nieuwe (en huidige) collega's in agile werken (Spotify model).

Verantwoordelijkheden

De Agile coach ondersteunt het proces, is er voor de teams en specifieke rollen in het Agile werken (Spotify model).
Om de doelstelling te behalen werkt de Agile Coach:

vanuit mensgericht en teamgericht leiderschap
ondersteunt het team bij het ontwikkelen van de competenties die nodig zijn om te excelleren.
is de 'smeerolie' van het team: beweegt zich om de teams (squads) heen, met antennes uit, aldoor op zoek naar mogelijkheden om teams of teamleden te ondersteunen, een duwtje te geven, ergens op te attenderen etc. altijd in samenwerking/afstemming met de andere rollen: product owner (PO), chapterlead (CL) en tribe lead (TL).
begeleidt de retrospectives, stand-ups, demo en de refinements
organiseert strategisch overleg in de vorm van een quarterly meeting; Q-day
ondersteunt teams bij het samenwerken en toepassen van (nieuwe) gedragsregels
helpt de PO, CL en TL bij de rolduidelijkheid en invulling van de rol.
monitort bovenstaande 'ingrediënten' die van cruciaal belang zijn voor excellerende teams
monitort het teamproces, helpt proactief bij de ontwikkeling en intervenieert bij verstoringen
stimuleert en motiveert de teamontwikkeling wat nodig is om te execelleren

Contacten

Zowel interne als externe contacten

KNOCK-OUT:

Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als verander/agile coach.
Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring binnen grote organisaties (1000+ medewerkers).
Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met agile werken middels het spotify model.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

Je hebt werkervaring met organisatie- en verandercoaching.
Je hebt werkervaring bij de overheid of semi-overheid.
Je hebt werkervaring met het in vormgeven van een transitie op een creatieve manier.
Je bent op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van agile werken.

Competenties:

Coachen
Organisatievermogen
Overtuigingskracht
Samenbindend leiding geven
Samenwerken
Sociale vaardigheid
Systeemdenken
Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid zowel in Nederlands als Engels

Trefwoorden: Agile CoachOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Utrecht
provincie:
Utrecht
uurtarief:

start project:
1 juni 2023
referentie:
ITC-2023-01594
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
20 uur
publicatiedatum:
16-03-2023 12:21:51