ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Adviseur / projectleider Facilitair.

Omschrijving opdrachtgever:
Het cluster Interne Dienstverlening biedt flexibele en betrouwbare concernvoorzieningen aan collega's en het bestuur. Zo leveren medewerkers van het cluster Interne Dienstverlening bijvoorbeeld up-to-date managementinformatie, verzorgen zij de invoering van gelijke werkplekken in de gehele stad, faciliteren zij diverse activiteiten en adviseren zij het bestuur en de organisatie bij te nemen beslissingen. Het cluster Interne Dienstverlening bestaat uit acht directies en het Facilitair Bureau is er één van. Het Facilitair Bureau levert facilitaire ondersteuning en advies aan de gehele gemeentelijke organisatie. Praktisch betekent dit de facilitaire dienstverlening voor en het technisch gebouwenbeheer van vrijwel alle gemeentepanden. Dankzij het Facilitair Bureau kunnen de medewerkers van de gemeente effectief en efficiënt werken.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving opdracht:
Adviseur / projectleider ten behoeve van de doorontwikkeling locatie teams.

Werkzaamheden:
- Begeleiden bij locatie opgaves;
- Adviseren nieuwe organisatiestructuur, rollen, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden;
- Procesbegeleiding organisatieverandering.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
3. Je bent in het bezit van een erkende WO diploma. Bij voorkeur in de richting Management Consultancy of Organisatiekunde.
4. Je bent in het bezit van een Lean Black Belt certificaat en hebt aantoonbare ervaring en/of opleidingen op het gebied van adviesvaardigheden en projectmatig werken.
5. Je hebt in de afgelopen 3 jaar gewerkt binnen een G4.
6. Je hebt ervaring met het Facilitair bureau binnen een G4, in de afgelopen 3 jaar.
7. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met het schrijven van adviesaanvragen voor o.a. OR bij organisatieveranderingen of reorganisaties.
8. Je hebt ervaring als adviseur voor directie/hoger management/werkvloer.
9. Je hebt kennis van bedrijfsvoering algemeen, huisvesting en facilitair beheer specifiek.
10. Je hebt ervaring met Gemeenten en gebruikers van gemeentelijke panden (bijv. wijkteams)

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ervaring met organisaties die Terug naar de Bedoeling veranderen.
2. Je hebt werkervaring binnen een G4.

Competenties:
- Resultaatgerichtheid
- Analytisch vermogen
- Omgevingsbewustzijn

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: zsm
Duur: 01-01-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 18-09-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 39-40

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: adviseur, project, leider, facilitair, gemeenteOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC-ICBO03384
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
24 uur
publicatiedatum:
10-09-2019 12:24:46