ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor VNG Realisatie BV zijn wij op zoek naar een Adviseur Systemisch Ontwerp Wachttijden.

Omschrijving opdracht:
Als adviseur systemisch ontwerp is het jouw doel om de regio’s waar we aan de slag zijn met de Aanpak Wachttijden te adviseren hoe zij wachttijden door middel van ontwerpers en design thinking technieken aan kunnen aanpakken. Tot 2023 is in het kader van de Aanpak Wachttijden veel informatie verzameld over wachttijden in pilotprojecten en een regionale werkwijze ontwikkeld. Deze werkwijze is het vertrekpunt van de aanpak vanaf 2023. Door de projectleider Aanpak Wachttijden (PAW) word je betrokken in een regio waar je vervolgens verantwoordelijk bent voor het doorlopen van de ontwerper-specifieke activiteiten binnen de regionale werkwijze. Dit doe je samen met systemisch ontwerpers en in samenwerking met adviseurs casuïstiek en adviseurs data. Jij bent van de systemisch ontwerpers het eerste aanspreekpunt in een regio op het gebied van ontwerp-specifieke activiteiten. In de regio’s vorm je eerst een beeld van de stand van zaken, door onder andere gesprekken te voeren met verschillende stakeholders zoals professionals, jeugdigen en hun ouders. De input uit deze gesprekken wordt gebruikt voor het selecteren van brandhaarden van wachttijden. Het beeld en de brandhaarden worden getoetst bij de regio, waarna je in samenwerking met de betrokken partijen in de regio verdiept op wat kansrijke mogelijkheden zijn om de brandhaarden aan te pakken. Met deze informatie werk je vanuit jouw specifieke blik mee aan een specifiek ontwerp voor de regio voor het aanpakken van wachttijden. Jouw bijdrage is vooral gericht op het vinden van mogelijkheden in het kader van innovatie, ontwerp en design thinking. Co-creatie met de regio is hierin van groot belang voor het waarborgen van kwaliteit en het draagvlak in de regio.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
• Binnen de regio ben je verantwoordelijk voor het doorlopen van de ontwerp gerelateerde activiteiten;
• Vanuit jouw rol stuur je de systemisch ontwerpers in de regio aan;
• Je werkt in co-creatie met de regio, je zorgt ervoor dat zij goed op de hoogte zijn van de activiteiten die met de regio worden doorlopen om te komen tot een duurzame aanpak van wachttijden;
• Je zet je in om draagvlak te creëren in de regio en maakt bespreekbaar wat belangrijk is voor de aanpak van wachttijden. Je communiceert helder en duidelijk over de doelen die je hebt met de activiteiten die je uitvoert; • Je werkt nauw samen met de adviseurs casuïstiek en data;
• Je stemt af met de adviseur casuïstiek over de inzet op casuïstiek in de regio en gebruikt de bevindingen voor een brede analyse van de regio;
• Door jou worden kansrijke mogelijkheden verzamelt en samengebracht tot één samenhangend ontwerp waar de regio mee aan de slag kan voor een regio- specifieke aanpak van wachttijden;
• Je legt verantwoording af over de voortgang van je werkzaamheden en inzet van uren bij de projectleider Aanpak Wachttijden (PAW);
• De lessen die je leert in de regio’s deel je met de coördinator van het leernetwerk, zodat deze gedeeld kunnen worden met andere regio’s. Zo draag je eraan bij dat de ervaringen en informatie die je opdoet in de regio’s bijdragen aan de opzet van het leernetwerk.
Deze aanpak vraagt om een gezamenlijke inzet van aanbieders en gemeenten, en op landelijk niveau samenwerking met VNG en het Rijk.

Resultaat van de opdracht:
Er is vanuit systemisch ontwerp perspectief bijgedragen aan de werkwijze voor de aanpak van wachttijden in de regio. Vanuit jouw rol als adviseur heb je de activiteiten waar jij verantwoordelijk voor was grondig uitgevoerd. De regio’s waar jij hebt ondersteund hebben een duidelijk beeld en handvatten bij hoe zij verder aan de slag kunnen met de aanpak van wachttijden. Al het geleerde in de regio heb je opgehaald en gedeeld met de projectleider.

Omschrijving opdrachtgever:
De VNG representeert de 344 Nederlandse gemeenten. Dat doet de VNG ook binnen het actieprogramma Zorg voor de Jeugd, met als doel de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen. Het programma is een gezamenlijk initiatief van de gezamenlijke branches Zorg voor de Jeugd, de cliëntorganisaties, de gezamenlijke beroepsgroepen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de ministeries van VWS, J&V en OCW.
Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.
2. Je bent beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.
3. Kandidaat heeft een afgeronde master-opleiding in de richting van design thinking en ontwerp of een soortgelijke opleiding.
4. Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het aansturen van een team.
5. Kandidaat heeft minimaal 7 jaar werkervaring met het bedenken en faciliteren van (creatieve) sessies in de rol van ontwerper (of vergelijkbaar) gericht op het ontwikkelen van nieuwe concepten, systemen en ideeën.
6. Je hebt ervaring met project-/procesmanagement en het werken binnen programma’s of projecten.
7. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt aantoonbaar toegang tot een actief landelijk en regionaal netwerk in de jeugdhulp op het thema wachttijden binnen minstens 1 categorieën/ organisaties.
2. Je hebt aantoonbare werkervaring met het analyseren en rapporteren binnen complexe programma’s.
3. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met de volgende methodes;
a. klantreis in de zorg (clientjourneys),
b. Leefwereld in kaart brengen(contextmapping),
c. gebruikers test (usertesting)
d. interactieontwerp.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag en landelijk
Startdatum: 01-01-2023
Duur: 30-06-2023
Optie op verlenging: Ja
Inzet: 28 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 05-12-2022
Sluitingstijd: 09.00 uur
Intakegesprek: 12 december 2022, tussen 09:30 en 12:00 uur

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Adviseur Systemisch Ontwerp WachttijdenOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag en landelijk
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
01-01-2023
referentie:
ITC-ICAP19019
duur opdracht:

uren per week:
28 uur
publicatiedatum:
24-11-2022 11:45:08