ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Provincie Overijssel zijn wij op zoek naar een Adviseur Strategievorming Digitale Innovatie en Transformatie.

Omschrijving opdrachtgever:
Het programma AIDA heeft tot doel om te verkennen hoe provincie Overijssel slimmer kan aanhaken bij en gebruik kan maken van de digitale ontwikkelingen voor de uitvoering van onze (maatschappelijke) taken. Het Opdrachtgeverschap is bestuurlijk belegd bij Gedeputeerde Staten en ambtelijk bij de directie / het Centraal Management Team.

Omschrijving project:
Eén van de acties van het programma is het ontwikkelen van een gedragen digitaliseringsstrategie zoals benoemd in het Coalitieakkoord 2019 – 2023 “Samen bouwen aan Overijssel”. Hierbij worden de volgende hoofdopgaven onderscheiden: Krachtige economie - Goede bereikbaarheid - Hitte, droogte en wateroverlast – Energietransitie – Aantrekkelijk wonen en ruimte – Vitaal landelijk gebied – Samenleven in Overijssel. De trekker van de strategievorming is de adviseur digitaliseringstrategie & innovatie, die bij de realisatie wordt ondersteund door een kernteam. Er is behoefte aan een externe adviseur, die zal opereren in het kernteam en als backup kan optreden van de trekker.

Omschrijving opdracht:
De adviseur zal binnen het team zelfstandig taken gericht op de vorming van een digitaliseringsstrategie uitvoeren. Hierin zitten thema’s zoals informatiesamenleving en de veranderende omgeving, inzet digitalisering voor het realiseren van onze opgaves en de interne organisatie. De adviseur zal in onder andere workshops de bruggen bouwen tussen business strategie en digitalisering. De opbrengsten van de workshops weet de kandidaat te vertalen naar de digitaliseringsstrategie. Elke workshop is maatwerk, de kandidaat snapt de context van de business en denkt mee in de juiste opzet en uitvoering van de workshop.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
De adviseur is onder andere verantwoordelijk voor:
- Het opzetten en uitvoeren van het proces om te komen tot een gedragen digitaliseringsstrategie.
- Het inhoudelijk formuleren en uitschrijven van de digitaliseringsstrategie.
- Het adviseren over en bedenken van de belangrijkste business capabilities als kader voor de digitaliseringsstrategie.
- Het adviseren over en bedenken van de richtinggevende principes.
- Het (mede) opzetten en faciliteren van werkvormen (o.a. workshops) gericht op de vertaalslag business & digitale transformatie als input voor de digitaliseringsstrategie.

Interview:
De interviews zullen plaatsvinden op woensdag 4 september 2019 tussen 09.00 en 13.00 uur. Aanwezigheid op voornoemd tijdstip is vereist.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 16 september 2019 tot en met 31 december 2019 voor 16 tot 24 uur per week.
2. Je hebt de afgelopen twee jaar geen vaste of tijdelijke ambtelijke aanstelling bij de provincie Overijssel gehad.
3. Je beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO-opleiding.
4. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar werkervaring als adviseur strategievorming digitale innovatie en transformatie in de periode 2016 - 2019.
5. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar werkervaring als adviseur in een politiek-/bestuurlijke context binnen de overheid in de periode 2016 - 2019.
6. Je beschikt aantoonbaar over werkervaring met adviestrajecten gericht op data-gestuurde organisaties in de periode 2016 - 2019.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt actuele kennis van digitale technologieën zoals kunstmatige intelligentie, mixed reality, big data en blockchain.
2. Je hebt actuele kennis t.a.v. de toepasbaarheid van digitale technologieën binnen overheidsorganisaties.
3. Je hebt actuele kennis t.a.v. digitalisering gerelateerd aan provinciale opgaven.
4. Je hebt ervaring als adviseur strategievorming digitale innovatie en transformatie binnen de overheid in de periode 2016 – 2019.
5. Je hebt ervaring met het opstellen van richtinggevende principes.
6. Je hebt ervaring met het opstellen van business capabilities.
7. Je hebt aantoonbaar werkervaring met het opzetten en faciliteren van workshops in de periode 2016 - 2019.

Competenties:
- Visie
- Plannen en organiseren
- Bestuurs- en organisatiesensitiviteit
- Zelfstandigheid gecombineerd met werken in teamverband
- Overtuigingskracht
- Energie
- Communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Zwolle
Startdatum: 16-09-2019
Duur: 31-12-2019
Optie op verlenging: in overleg
Inzet: 16-24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 26-08-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 4 september 2019 tussen 09.00 en 13.00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Adviseur Strategievorming Digitale Innovatie en Transformatie, Adviseur Strategievorming, Digitale Innovatie, TransformatieOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Zwolle
provincie:
Overijssel
uurtarief:
Marktconform
start project:
16-09-2019
referentie:
ITC-ICI03200
duur opdracht:
3 maanden
uren per week:
24 uur
publicatiedatum:
16-08-2019 11:54:27