ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Stichting Waternet zijn wij op zoek naar een Adviseur Risicomanagement

Beschrijving behoefte:
Wij zoeken iemand die helpt om onze Waternet projecten beheerst en voorspelbaar naar een succesvol einde te brengen. Projectbeheersing is letterlijk het beheersbaar maken en houden van een project. Als zelfstandige functie binnen een projectteam is het binnen Waternet een betrekkelijk nieuwe discipline. Onder projectbeheersing verstaan we alle processen die nodig zijn om een (complex) project in control (beheersbaar) te houden en tot een goed einde te brengen. Dit binnen de vastgestelde referenties die zijn overeengekomen met de opdrachtgever(s). De afdeling projecten zoekt een zelfstandige adviseur risicomanagement, iemand die bij voorkeur ervaring heeft in het werken vanuit het IPM-model en die risicomanagement efficiënt en effectief kan inrichten en uitvoeren op enkele (nader te bepalen) projecten.

Jouw rol binnen project(en):
Waternet is volop bezig met het realiseren van projecten in de waterwereld. Denk aan innovatieve, duurzame projecten, de bouw en renovatie van waterzuiveringsinstallaties, drinkwaterproductielocaties, gemalen, pompstations, dijkverbetering- en waterinrichtingsplannen in het verzorgingsgebied van Waternet. Binnen Waternet zijn wij op zoek naar een ervaren adviseur risicomanagement om de risicogestuurde aanpak van projecten te ondersteunen, door onder andere het organiseren en begeleiden van risicosessies, de financiële vertaling daarvan in de SSK-raming en het, op basis van de RISMAN-methodiek, actueel houden van de risicodossiers. We streven bij deze projecten naar het bewust omgaan met onzekerheden en naar het risicogestuurd werken door middel van een goed risicomanagementproces. Jij maakt in het risicomanagementproces door jouw analyserend en ordenend talent en communicatieve vaardigheden het verschil. Klantgericht!! De projecten variëren in complexiteit en omvang. De projecten die worden uitgevoerd bestaan uit nieuwbouw, innovatie en/ of groot onderhoud van drinkwatersystemen en rioleringssystemen en het uitvoeren van watergebiedsplannen en dijkverbeteringen.

Jouw rol binnen de afdeling
Je bent een bouwer en een pionier die niet bang is zijn handen uit de mouwen te steken en waar nodig zelf zaken op te pakken. De rol van adviseur risicomanagement betreft immers een relatief nieuwe discipline binnen Waternet waarbij de rollen niet altijd helder zijn afgebakend. Afstemmen, overleggen en verbinden zit in je bloed.

Jouw werkzaamheden bestaan uit:
- Het op eerste aangeven van de Projectmanager of Manager Projectbeheersing opstarten van het risicomanagementproces.
- Het opzetten en actueel houden van een centraal projectrisicodossier.
- Het continue en cyclisch beheren van het risicodossier. Daarvoor gebruik je een risicodatabase.
- Het projectteam op de hoogte houden van het verloop van het risicomanagementproces en ten aanzien van (toekomstige) risico’s.
- Het project(team) inzicht geven in risico's door risicomanagement activiteiten (zoals risicoanalyses) te organiseren en begeleiden, informatie te structureren & analyseren en scherpe adviezen bij het projectteam op de agenda te krijgen.
- Fungeren als spin in het web van alle projectactiviteiten op het gebied van risicomanagement.
- Het aanjagen van het cyclisch risicomanagementproces binnen de projecten.
- Optreden als sparringpartner voor de projectteamleden, zonder de verantwoordelijkheid voor risico's over te nemen.
- Op basis van het risicodossier en de gekwantificeerde gevolgen in tijd en geld, leveren van een bijdrage aan de planning en raming.
- Leveren van input voor de portfolio-/ voortgangsrapportage.
- Leveren van input voor risico gestuurde contractbeheersing van marktpartijen.
- Het voorzitten en kwalitatief optimaliseren van plenaire

Wij vragen
Je beschikt over een gezond gevoel voor humor, maakt makkelijk verbinding in alle lagen van de organisatie, bouwt samenwerkingsverbanden en bent een sparringpartner voor zowel het management als je collega’s. Je bent analytisch sterk, doorziet complexe situaties en hebt overtuigingskracht. Wanneer nodig vaar je je eigen koers en je komt met vernieuwende ideeën en plannen, werkend vanuit de strategie van Waternet. Daarom zijn we op zoek naar het tijdelijk vervullen van deze vacature.

Omschrijving opdrachtgever:
Binnen Waternet realiseren we projecten voor onze interne opdrachtgevers op het gebied van: Watersystemen: poldergemalen, dijken, baggeren en waterinrichtingsplannen. Drinkwater: pompstations en gebouwen op drinkwaterlocaties. Afvalwater: rioolgemalen en rioolwaterzuiveringen. Jij komt te werken binnen de afdeling projecten team projectmanagement. Je gaat werken aan verschillende projecten en zal verschillende projectteams gaan ondersteunen.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt aantoonbare (handson) ervaring (minimaal 2 jaar in de afgelopen 10 jaar) als adviseur risicomanagement.
2. Je hebt een afgeronde hbo-opleiding.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ervaring met het zelfstandig opbouwen van het risicodossier en doorlopen van het risicomanagementproces conform het RISMAN en/of ISO31000 model.
2. Je hebt aantoonbare ervaring met het functioneren als adviseur risicomanagement in een projectteam opgebouwd conform het IPM-samenwerkingsmodel en in complexe bouw- en/of infrastructurele projecten met verschillende deelprojecten, fasen en partijen.
3. Je hebt kennis en ervaring van (risicomanagement in relatie tot) verschillende type contracten (UAV, UAV-GC, ) en aantoonbare kennis van Systeemgerichte contractbeheersing (SCB).
4. Je hebt kennis en ervaring van (risicomanagement in relatie tot) de PPI een SSK systematiek en heeft ervaring welke output vanuit risicomanagement daarvoor noodzakelijk is.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: ZSM na gunning
Duur: 1 jaar
Optie op verlenging: ja
Inzet: 18-36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 04-10-2022
Sluitingstijd: 09:00 uur
Intakegesprek: 13 oktober 2022 – 13:00 – 17:00

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Adviseur RisicomanagementOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
ZSM na gunning
referentie:
ITC-ICK17144
duur opdracht:

uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
22-09-2022 14:50:37