Adviseur ICT, Den Haag

Omschrijving:
Voor het Rijksvastgoedbedrijf zijn wij op zoek naar een Adviseur ICT.

Organisatie:
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zoekt een ICT adviseur met sterke adviesvaardigheden voor de afdeling Architectuur & Techniek van de directie Transacties & Projecten van het Rijksvastgoedbedrijf.

Directie Transacties en Projecten:
De directie T&P is de schakel naar de vastgoed- en bouwmarkt. De directie is verantwoordelijk voor het optimaliseren van de vastgoedportefeuille van het RVB aan de door de Rijksdienst gestelde eisen. De directie T&O zorgt onder andere voor het uitvoeren van de RVB-portefeuillestrategie, het realiseren van omvangrijke verkoopopgaves van vastgoed, het generen van inkomsten door gebruik van vastgoed en het contracteren van nieuwbouw. Ook het afsluiten van (bijzondere)contracten zoals erfpacht/pacht, huur, medegebruik, bijzonder beheer (bodem, landingsrechten, zendmasten, windmolens, veren, benzine) behoort tot de kerntaken van de directie T&O. De directie bestaat uit de afdelingen Projecten, Verkoop, Verhuur & Taxaties, Inkoop & Contractmanagement, Architectuur & Techniek en het Bedrijfsbureau.

Wat biedt ons team:
De afdeling A&T bestaat uit ongeveer 100 adviseurs met vergaande expertise op vrijwel alle technisch/architectonische disciplines van de bouw- en vastgoedwereld. De kracht zit in onze grote betrokkenheid bij de projecten en de collegiale samenwerking. Je werkt vanuit de sectie Technisch Advies 1, waarin ICT kennis bij meerdere adviseurs belegd is. De werkzaamheden vinden altijd in multidisciplinaire adviesteams plaats. Je hebt de verantwoordelijkheid over jouw eigen projecten, waarbij je voor complexe situaties gemakkelijk collegiaal kunt afstemmen. Kennis delen, normeringen en mogelijkheden voor innovatie bespreek je met vak gerelateerde collega’s in de kennislijn Elektrotechniek, waarvan ICT integraal onderdeel is. Hierin worden ook de beschikbare formats en standaarden besproken en actueel gehouden. Onderlinge communicatie is open en laagdrempelig en gaat eenvoudig over de grenzen heen tussen disciplines, secties of afdelingen. Jouw leidinggevende is iemand die de verantwoordelijkheid voor het resultaat daadwerkelijk bij jou neerlegt. Daarbij vertrouwt hij op jouw professionele houding, maar is hij graag goed geïnformeerd. Samen met hem stem je een werkpakket samen waarin je je kennis en vaardigheden optimaal kunt inzetten en dat aansluit bij je ambities en ontwikkeling. Doorontwikkeling van kennis en vaardigheden en de bredere ontwikkeling van ICT in de afdeling zijn belangrijk. Hier wordt nadrukkelijk op geïnvesteerd via bijvoorbeeld trainingen, intervisie en coaching.

Opdrachtomschrijving:
Als expert ICT adviseer je in huisvestingsvraagstukken van het Rijksvastgoedbedrijf op het kennisgebied ICT. Doel is het verzorgen van een optimale ICT waarin de gebouw gebonden en gebruikersinstallaties goed op elkaar zijn afgestemd. Daarbij adviseer je over de gebouw gebonden ICT onderdelen en installaties zoals MER, SER, bekabeling voor data-en telecommunicatie en invulling van audiovisuele voorzieningen. Het handboek ICT-behuizing en bekabeling is een belangrijk uitgangspunt. Je bent in staat om de functionele behoefte van de diverse gebruikers te vertalen naar technische uitgangspunten. Het is daarom belangrijk dat je naast kennis van de gebouw gebonden voorzieningen ook begrijpt welk gebruik er met deze voorzieningen wordt beoogd. Adviesonderwerpen zijn bijvoorbeeld het bevorderen van een optimaal functioneel gebruik van het pand, slimme voorzieningen om installaties te gebruiken en de milieuprestatie te vergroten door het afstemmen van installaties op het gebruik. Dit laatste krijgt ultiem vorm in concepten rond Smart Building. De werkzaamheden betreffen de grotere verbouwingen en nieuwbouw van rechtbanken, gevangenissen, monumenten, rijksverzamelkantoren en het koninklijk huis.

Je opereert in een integraal team met verschillende disciplines (bouwkunde, werktuigbouw, elektrotechniek, beveiliging, architectuur, constructie, brandveiligheid en veiligheid). Je bent betrokken vanaf het eerste moment van de huisvestingsvraag tot aan de uiteindelijke oplevering. Uniek is dat je vanuit de opdrachtgever de integrale technische ambities en kwaliteit kunt omschrijven en borgen. Je bent daarvoor in het gehele huisvestingstraject betrokken, zelfs tot na de oplevering, zodat je ook ziet hoe de concepten en oplossingen in de praktijk werken. Je vertaalt de wensen en ambities van onze opdrachtgever naar de ICT specificaties. Je toetst in alle fasen de concepten, ontwerpen en gerealiseerde oplossingen. Dat gebeurt risico gestuurd en in gesprek met de opdrachtnemer. Je bent betrokken bij het testen van installaties en bij expertmeetings tussen gebruiker, opdrachtgever en opdrachtnemer. Hierbij is het van belang dat je de verschillende partijen goed begrijpt, mee kunt nemen en kunt adviseren. De inhoud van het advies is dus belangrijk, maar ook hoe je er over communiceert.

Kennis en ervaring:
Voor deze functie is kennis van ICT netwerken en de daarbij behorende passieve infrastructuur essentieel. Je kunt op de technisch en functioneel niveau afstemmen met gebruikers over de inrichting van de ICT. Je hebt ervaring met het vertalen van functionele ICT behoefte naar technische uitgangspunten, bijvoorbeeld als technisch architect of technisch ICT adviseur met kennis van netwerken. Je weet marktpartijen uit te dagen innovatieve concepten toe te passen en je kennis met hen te delen. Dit vraagt van jou dat je je ideeën goed kunt overbrengen in expertbijeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en daarbij ook oog houdt voor ieders verantwoordelijkheid. Wij zoeken een sterke beïnvloeder die beschikt over een HBO+ werk- en denkniveau, verkregen door opleiding en ervaring. Je hebt een relevante opleiding op ten minste HBO niveau afgerond. Je hebt ervaring met adviseren in teamverband en affiniteit met politiek- bestuurlijke verhoudingen. De unieke portefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf vraagt om verdieping in de specifieke gebruikers en schakelsnelheid tussen de diverse opgaven. Het ene moment geef je advies op hoofdlijnen met algemene kaders; het andere moment duik je in de details om een haalbaarheidsanalyse uit te voeren. In deze functie adviseer je primair vanuit je expertise, maar kun je ook coördinerende werkzaamheden verrichten bij de aansturing van het technische adviesteam. Dit doe je als ‘adviesverantwoordelijke’ vanuit de inhoud en altijd in goede samenwerking met de eindverantwoordelijke projectmanager.

Bijzonderheden:
Voor uitoefening van werkzaamheden bij het Rijksvastgoedbedrijf is een veiligheidsonderzoek aan de orde. Je wordt geacht daar dan aan mee te werken. Aangezien het RVB 5 vestigingen heeft, is het mogelijk dat de werkzaamheden ook buiten Den Haag plaatsvinden in de vestigingen.

Functie eisen (knock-out criteria):
- Je beschikt minimaal over een relevante afgeronde Hbo-opleiding.
- Je beschikt over minimaal vijf jaar ervaring als ICT-adviseur op het gebied van huisvestingsprojecten.
- Je bent beschikbaar conform wervingsprofiel (uren en opdrachtperiode incl. verlengingen).

Functie wensen (gunningscriteria):
- Je hebt ervaring met het opereren in een integraal team met verschillende disciplines en diverse belanghebbenden

Competenties:
Als adviseur heb je een integrale benadering waarbij je de raakvlakken met andere disciplines snel weet te vinden. Je bent iemand die van nature doorvraagt en ook moeilijke boodschappen gepast kunt overbrengen. Je kunt de inhoud op eenvoudige wijze uitleggen aan gebruikers en collega’s om begrip en draagvlak te ontwikkelen. Waar nodig kun je snel schakelen tussen eenvoudige en complexe vraagstukken waarbij je effectief weet te variëren in diepgang en snelheid in je advies. Je hebt een goed analytisch vermogen en kunt partijen overtuigen. Daarbij ben je organisatie- en bestuurssensitief, kun je goed plannen en organiseren en zoek je mogelijkheden om je kennisniveau en adviescompetenties verder te ontwikkelen.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 01-05-2018
Duur: 30-11-2018
Optie op verlenging: 2 x 6 maanden
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 24-04-2018
Sluitingstijd: 12:00
Intakegesprek: NNB

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
01-05-2018
referentie:
ITC-20122437
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
16-04-2018 14:20:18
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures