ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Houten zijn wij op zoek naar een Adviseur Dienstverlening-Recordmanager.

Opdracht:
De taken die de tijdelijke Adviseur Dienstverlening-Recordmanager moet gaan uitvoeren zijn de volgende:
-Het onderhouden van contacten, zowel binnen als buiten de organisatie, en begeleiden van veranderprocessen.
-Een bijdrage leveren aan – in nauw overleg met collega’s van het team Informatie (ICT) het beheren en verbeteren van de informatiestromen en -opslag, zodat het behoud en de toegankelijkheid van informatie is gewaarborgd.
-Deel nemen aan het strategisch informatie overleg (SIO).Het analyseren van applicaties op het gebied van informatiebeheer en het maken van beheerafspraken met functioneel/applicatiebeheerders.
-Het adviseren van collega’s binnen het cluster en de hele gemeentelijke organisatie over de ontwikkelingen op het gebied van informatiemanagement en de inrichting van het digitale informatiebeheer.
-Het opstellen van kaders en richtlijnen met betrekking tot de informatiehuishouding, erop toezien dat er wordt gewerkt in lijn met deze principes, het zorg dragen voor evaluatie en verbetering.
-Het bijdragen aan de ontwikkeling, verbetering en implementatie van de ordeningsstructuur.
-Het opstellen van werkprocessen omtrent het informatiebeheer en een bijdrage leveren aan de bewustwording met betrekking tot vindbaarheid van informatie, o.a. in kader van de WOO.
-Het stimuleren, begeleiden en trainen van medewerkers en toezien op de samenwerking en afstemming tussen de verschillende betrokken collega’s.
-Een bijdrage leveren aan het interbestuurlijk toezicht, waaronder het jaarlijks verslag aan het college en de raad over de uitvoering van de archieftaak.
-Het vervullen van de rol van accounthouder, waarbij de adviseur verantwoordelijk is voor het contact tussen de gemeente Houten en de regionale archiefdienst, RAZU.
-Als accounthouder is de adviseur verantwoordelijk voor de informatie van RAZU richting bestuur en ambtelijke organisatie en andersom.
-In het kader van de implementatie van het e-depot speelt de adviseur een belangrijke rol bij de afstemming en de samenwerking van de gemeenten met RAZU.
-Het schrijven van raadsen collegevoorstellen en afstemming van de voortgang in jouw projecten met de verantwoordelijke bestuurders.
-De adviseur neemt verantwoordelijkheid voor periodieke kwaliteitscontroles en doet op basis van de resultaten voorstellen voor verbeteringen.
-De adviseur levert periodiek financiële gegevens (cijfers en tekst) aan over RAZU en maakt hierbij gebruik van de financiële systemen Lias en Key2 financiën.
-Het leveren van een bijdrage aan het opstellen en onderhouden van een Handboek Kwaliteitszorg Informatiebeheer.
-De adviseur treedt op als vraagbaak voor de collega’s bij Post en Archief voor de dagelijkse gang van zaken binnen het cluster en is het eerste aanspreekpunt voor de teammanager voor ontwikkelingen die het cluster aangaan.

Omschrijving opdrachtgever:
De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en de laatste decennia volop in ontwikkeling. Van een dorp van 7.000 inwoners in 1975 groeide Houten uit tot een middelgrote stad van bijna 50.000 inwoners. Stedelijk van karakter in het centrum en dorps in de mooie en rustige woonwijken en de drie kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Behalve dat Houten mooi, groen, veilig en landelijk gelegen is, kent de gemeente ook veel sociale, culturele en economische activiteit. Deze kenmerken vormen samen de kracht en de kwaliteit van Houten. Het team Vastgoed & Interne Dienstverlening (VID) beheert al het gemeentelijke vastgoed en is verantwoordelijke voor alle facilitaire zaken binnen de gemeente. Verder is binnen het team het cluster Post en Archief belast met de verwerking van inkomende en uitgaande post en de (digitale) archivering binnen de gemeente. Het team heeft ongeveer 25 enthousiaste collega’s. Het cluster Post en Archief heeft op korte termijn, voor een periode van 6 maanden, versterking nodig van een ervaren Adviseur Dienstverlening-Recordmanager.
Functie eisen (knock-out criteria):
1. Aantoonbare werkervaring in een adviserende dienstverlenende functie of als Recordmanager2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau 3. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Afgeronde opleiding op het gebied van Informatiedienstverlening en -management of (leergang) Recordmanager 2. Aantoonbare kennis en/of werkervaring op het gebied van de Archiefwet 3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van procesoptimalisatie bij een gemeentelijke organisatie 4. Aantoonbare werkervaring met het opzetten en uitvoeren van organisatie- en ordeningsstructuren 5. Aantoonbare werkervaring met DMS-en SharePoint Decos Corsa en/of Verseon .
Geef in het CV duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Houten
Startdatum: Zo spoedig mogelijk
Duur: 6 maanden
Optie op verlenging: Mogelijk maar nog niet bekend
Inzet: 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 27 juni 2022
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: De gesprekken zijn gepland op woensdag 6 juli 2022 van 08.45 tot 11.30 uur, op het gemeentehuis in Houten

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Adviseur Dienstverlening-RecordmanagerOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Houten
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
Zo spoedig mogelijk
referentie:
ITC-ICAP15122
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
24 uur
publicatiedatum:
22-06-2022 09:05:28