(Technisch) Applicatiebeheerder, Arnhem

Omschrijving:
Voor Provincie Gelderland zijn wij op zoek naar een (Technisch) Applicatiebeheerder.

Omschrijving opdracht:
Ruim 1200 medewerkers werken op diverse beleidsterreinen samen aan een beter en mooier Gelderland voor bijna twee miljoen inwoners. De grootste provincie van Nederland is als overheidsorganisatie en als werkgever sterk in ontwikkeling. Daarom zoeken we naar medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor doelen en resultaten in hun werk. De afdeling Informatievoorziening en Automatisering (I&A) van de provincie Gelderland is erop gericht om de klantgerichte benadering van de provincie te ondersteunen met IT hulpmiddelen. De interne organisatie wordt hierop voorzien van oplossingen die de werkprocessen ten behoeve van de buitenwereld, burgers, bedrijven en andere overheden ondersteunen. Tevens worden er informatiesystemen ingezet om naast de traditionele kanalen, de dienstverlening en informatieverstrekking ook op elektronische wijze aan te kunnen bieden. Het I&A team Rapportage en Applicatie Services (I&A/RAS) is met circa 20 werknemers verantwoordelijk voor het technisch applicatie beheer van nagenoeg alle applicaties die de provincie beschikbaar stelt. De portefeuille van ruim 400 applicaties wordt momenteel met variërende inhoud in verschillende systemen bijgehouden. Tevens wordt er in dit team integraal en over informatiesystemen heen sturingsinformatie verstrekt middels rapportages, dashboards, analyses en gegevensleveringen vanuit een datawarehouse. Voor het team I&A/RAS zijn we op zoek naar een (technisch) applicatiebeheerder die ons team komt versterken. Het wil voorkomen dat er in sommige gevallen werkzaamheden buiten kantoortijden plaatsvinden.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
De taken en verantwoordelijkheden van een (technisch) applicatiebeheerder bestaan met name uit:
- Oplossen van 2e lijns verstoringen, incidenten, problemen.
- Afstemmen met functioneel applicatiebeheer, gebruikersgroepen en applicatie-eigenaar (SLA).
- Zorgen voor de financiële afhandeling en onderlinge afstemming tussen architectuur, mede applicatiebeheers, technisch beheer, databasebeheer en externe partijen.
- Leveren van een bijdrage aan het versiebeheer, configuratiebeheer en licentiebeheer.
- Begeleiden en uitvoeren van wijzigingen aan bestaande ICT-systemen. Het maken van impactanalyses en bijdragen aan het besluitproces is hier eveneens onderdeel van.
- Implementeren van nieuwe versies van (bestaande) applicaties op vooraf bepaalde release momenten.
- Inbrengen van vaktechnische kennis bij de uitvoering van projecten.
- Monitoren van de prestaties van applicaties.
- Opstellen en onderhouden technische en beheerdocumentatie.
- Opstellen maandrapportages.

Let op:
De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden in de weken van maandag 29 juli tot en met vrijdag 16 augustus 2019. Gelieve hier rekening mee te houden.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 1 september 2019 tot en met 29 februari 2020 voor 40 uur per week.
2. Je bent de afgelopen twee jaar niet in dienst geweest van provincie Gelderland.
3. Je beschikt aantoonbaar over minimaal een HBO werk- en denk niveau op het gebied van IT, opgedaan door een combinatie van een afgeronde HBO opleiding met minimaal 5 jaar recente relevante ervaring in de IT of een afgeronde MBO opleiding met minimaal 10 jaar recente relevante ervaring in de IT.
4. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2011-2019) in de functie van (technisch) applicatiebeheerder van bedrijfsvoering applicaties.
5. Je bent aantoonbaar minimaal 5 jaar werkzaam geweest bij of voor een organisatie met 500+ medewerkers.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt aantoonbaar ervaring met het uitvoeren van impact analyses, het opstellen van requirements en het beoordelen van functionele ontwerpen ten behoeve van de uitvoering van wijzigingen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
2. Je hebt aantoonbaar ervaring met de methoden en technieken ASL2, BiSL en ITIL voor het beheren van de informatiesystemen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
4. Je beschikt aantoonbaar over tenminste 5 jaar ervaring met het beheren van Microsoft Dynamics (CRM) en/of ANAGO en/of P8-software en/of Adobe Suite 5 producten, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
5. Je hebt aantoonbaar ervaring met het beheren van applicaties die op een Citrix of andere vormen van gevirtualiseerde omgevingen draaien, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
6. Je hebt aantoonbaar ervaring met het (technisch) applicatiebeheer van proces ondersteunende applicaties, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Competenties:
- Zorgvuldigheid / Nauwkeurigheid: Je bent in staat secuur te werken en oog te hebben voor details en verbanden.
- Resultaatgerichtheid: Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover en denkt vooruit maar dient ook zelf actief stappen te zetten om tot het eindresultaat te komen.
- Samenwerkingsgerichtheid: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
- Communicatieve vaardigheden: je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en non-verbaal zowel met insiders bekend met het IT-jargon als met buitenstaanders met minder inhoudelijke kennis (zoals bijvoorbeeld functioneel beheerders of gebruikers).
- Analytisch vermogen: Je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Verder spoor je mogelijke oorzaken van problemen op en zoek je naar ter zake doende gegevens. Je bent in staat onvolledige of onbetrouwbare informatie te identificeren en je kan hoofd- en bijzaken duidelijk onderscheiden.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Arnhem
Startdatum: 01-09-2019
Duur: 29-02-2020
Optie op verlenging: 3x 6 maanden
Inzet: 40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 19-07-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 29 juli tot en met vrijdag 16 augustus 2019

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Technisch Applicatiebeheerder, Technisch, Applicatie, beheerderOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Arnhem
provincie:
Gelderland
uurtarief:
Marktconform
start project:
01-09-2019
referentie:
ITC-ICI02847
duur opdracht:
5 maanden
uren per week:
40 uur
publicatiedatum:
10-07-2019 09:49:03