Always on track to the perfect match

Referentienummer: 2021-07222
Omgeving: Den Haag en thuiswerken
Startdatum: 1 maart 2022
Einddatum: 30 september 2022
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 36-40
Intakegesprek: nader te bepalen
Sluitingsdatum: woensdag 19 januari 2022 om 12.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een (Lead) DevOps Engineer voor 36 tot 40 uur per week.

Opdrachtgever

Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (kortweg KOOP) is dé digitale uitgever van de overheid die innovatieve oplossingen bedenkt en ontwikkelt. Dagelijks verzorgen we honderden tot duizenden publicaties voor en met overheidsorganisaties. Onze websites en applicaties worden door alle centrale en decentrale overheden van Nederland gebruikt om hun officiële bekendmakingen te doen. Zoals wet- en regelgeving, parlementaire stukken, vergunningen en internationale verdragen te publiceren. Maar ook gemeentelijke verordeningen en kennisgevingen van vergunningen. KOOP werkt dus in opdracht van onder meer:

De Eerste en Tweede kamer der Staten Generaal;
Diverse ministeries waaronder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie & Veiligheid, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat;
Diverse Uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en de Immigratie- en Naturalisatiedienst;
Zelfstandige Bestuursorganen als de Sociale Verzekeringsbank;
Decentrale overheden.

Situatieschets

KOOP heeft de afgelopen jaren diverse generieke services ontwikkeld die een centrale rol vervullen binnen de KOOP enterprise architectuur. Voor alle Agile Release Trains binnen KOOP die diensten ontwikkelen en beheren, ontzorgen deze generieke services de DevOps teams door:

Business processen die noodzakelijk zijn in meerdere waardestromen te standaardiseren en te leveren (hergebruik);
Algemeen vastgestelde principes te borgen op het vlak van architectuur, software ontwikkeling en beheer, content (content driven architecture), identity and acces management, compliancy en security, zodat DevOps teams functionaliteiten op een hoger niveau kunnen realiseren, de cognitieve belasting van deze teams wordt verminderd en KOOP synergie voordelen behaald.

Probleemstelling en doel

Op dit moment worden de applicaties en website beheerd en doorontwikkeld door een externe leverancier. In verband met het aflopen van het contract per uiterlijk 1 juni 2022 wordt er nu een uitvraag gedaan voor een DevOps team dat belast zal zijn met het beheer en de doorontwikkeling van de hiervoor benoemde services.

De komende twee jaar worden de huidige generieke services qua opzet opnieuw bekeken met als doel om te komen tot generieke services als platformdiensten. Dat wil zeggen: in hoge mate configurabel door de DevOps teams die gebruik willen maken van deze services zelf, volgens het principe van ‘Plug and Play’. In de huidige opzet vergt gebruik of aansluiting op de generieke services vaak nog ontwikkelwerkzaamheden door Team Generieke services zelf wat leidt tot (onwenselijke) afhankelijkheden gedurende een Program Increment. Dit willen wij in de toekomst zoveel als mogelijk voorkomen.

Opdrachtomschrijving van het team

Het team dat hier wordt uitgevraagd zal verantwoordelijk zijn voor het applicatiebeheer en de doorontwikkeling van alle genoemde generieke services conform de KOOP geformuleerde visie en voor de ontwikkeling van mogelijke nieuwe platformdiensten, mocht die behoefte ontstaan. KOOP is in 2020 gestart met de implementatie van het Scaled Agile Framework – SAFe - en past haar organisatie en werkwijze hier in 2022 verder op aan. De werkzaamheden van het team generieke services vallen binnen KOOP onder het onderdeel ‘Shared Services’ wat diensten levert aan alle Valuestreams van KOOP. KOOP verwacht dan ook dat team generiek actief bijdraagt aan de doelstellingen die KOOP met zijn SAFe implementatie heeft geformuleerd en waarbij het team de practices uit het SAFe framework die KOOP hanteert omarmt en een warm hart toedraagt.

Het team zal in ieder geval de competenties en capaciteiten moeten hebben die we normaliter vinden bij rollen als:

Scrummaster / multidisciplinair (0,5 tot 1 FTE)
Lead DevOps engineer (1 FTE)
DevOps engineer /Tester (2 FTE)

De teamsamenstelling van het DevOps team is dynamisch in tijd en kan wijzigen afhankelijk van de behoefte. In deze behoeftestelling is de minimale raming opgenomen. KOOP behoudt zich het recht voor om het team op te schalen als daar aanleiding toe mocht zijn, binnen de reikwijdte van de overeenkomst die wij sluiten.

De opdrachtgever zal zelf de PO-rol en de FB-rol invullen. Tevens zal het team nauw samenwerken met de lead architect van KOOP of een toekomstige systeem architect voor de shared services.

KNOCK-OUT:

Je beschikt over HBO werk- en denkniveau.
Je beschikt over een eigen ontwikkellaptop met toegangswachtwoord, versleutelde harde schijf (encryptie), up to date antivirussoftware en een goed werkende internetverbinding t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

Je hebt ervaring met werken bij de (rijks)overheid.
Je bent gecertificeerd met en/of je hebt ervaring met werken via SAFe of Agile Scrum.
Je kunt succesvol teams leveren van minimaal dezelfde omvang.
Je hebt ervaring met diverse toolings, zoals:

1. NET (Core, Framework, ASP.NET MVC),
2. Azure DevOps (TFS),
3. WCF,
4. Angular,
5. Git,
6. Javascript/Jquery,
7. XML,
8. XSLT,
9. Entity Framework,
10. SQL Server (en SQL),
11. HTML,
12. CSS,
13. SOLID,
14. Windows Services

Competenties:

Sterke communicatieve vaardigheden (in woord en geschrift)
Sterke analytische vaardigheden
Energiek, proactief en flexibel
Doorzettingsvermogen
Oplossingsgericht denken
Stressbestendig
Gestructureerd met oog voor detail

Trefwoorden: Applicatie, DevOpsOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:

start project:
1 maart 2022
referentie:
ITC-2021-07222
duur opdracht:
7 maanden
uren per week:
40 uur
publicatiedatum:
31-12-2021 11:39:12